در این زمینه بسیاری از فعالان بازار به مشتریان توصیه می‌کنند که در شرایط فعلی به هیچ شرکت لیزینگی یا شرکتی که توصیه به خرید اقساطی خودرو می‌کند، اعتماد نکنند. در حال حاضر تقاضا در بازار به واسطه دلالان خودرو بیش از عرضه برآورد می‌شود که همین امر منجر به افزایش قیمت‌ها و التهاب بازار خودرو شده است. در این بین برخی از سودجویان از این فضا استفاده کرده و متقاضیان خودرو را وسوسه خرید از آنها می‌کنند. حال آنکه به اعتقاد فعالان بازار هم اکنون خودرویی در بازار موجود نیست که تحویل آن اقساطی یا باب میل مشتریان باشد. به این ترتیب درآشفته بازار ثبت نام و پیش فروش خودرو و امکان بهره‌برداری برخی سودجویان از نام و اعتبار نهادهای مجاز تحت عنوان فروش لیزینگی و اعتباری خودرو متقاضیان خودرو پیش از هرگونه اقداماتی برای خرید خودرو در ابتدا از صحت و سقم ادعاهای فروشنده اطمینان پیدا کنند.