در روزگاری که سیاستمداران و سیاست‌پیشگان کاری برای این شرایط نمی‌کنند، فیلمی بی‌ادعا و گرم و بی‌نقص ساخته شده که برای مردم است و به سادگی راه درست و هوشمندانه‌ای را مقابل مخاطبش قرار می‌دهد. «تنگه ابو قریب» از همه جهت فیلم کاملی است و با اینکه به جایی هیچ نانی قرض نمی‌دهد، اما به تنهایی حرف بزرگی می‌زند. اینکه اگر اتفاق مهمی در کشور قرار است رقم بخورد یا چیزی شبیه به معجزه اتفاق بیفتد، فقط با اراده مردم عادی و آدم‌های به ظاهر معمولی رخ می‌دهد و نباید انتظار کمک از جایی یا معجزه داشت.«تنگه ابو قریب» بی‌تکلف و به راحتی با همین راه حل جواب سوالاتی را که این روزها عده زیادی به دنبالش می‌گردند، می‌دهد و اینکه به کمک کسی یا جایی امید نداشته باشیم و باید خودمان بخواهیم تا مشکلات حل شود.

 

06 (5)