همزمان با جهش قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران به خصوص مناطق مصرفی و کانون تقاضای خرید مسکن از سوی خانه‌اولی‌ها، بخش قابل‌توجهی از این گروه متقاضیان مسکن به دلیل افزایش شکاف بین نقدینگی در اختیار و قیمت مسکن، ناچار به خروج اجباری از بازار ملک شده‌اند؛ این گروه از متقاضیان که عمده آنها مجهز به وام بانکی مختص خانه‌اولی‌ها هستند و زمان دریافت وام آنها فرا رسیده است، تحت تاثیر جهش قیمت مسکن هم‌اکنون قادر به خرید آپارتمان مورد نظر خود نیستند؛ طی ماه‌های اخیر بخشی از این متقاضیان که مصمم به خرید آپارتمان بوده‌اند تلاش کردند با تغییر محله مورد نظر(مهاجرت به محلات ارزان‌تر)، کاهش متراژ موردنظر یا رضایت به خرید آپارتمان‌های با عمر بنای بیشتر، به هر صورت ممکن اقدام به خرید آپارتمان کنند تا ضمن استفاده از وام بانکی، از تورم مورد انتظار برای بازار مسکن در ماه‌های پیش‌رو مصون بمانند. با این حال، هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از متقاضیان خانه‌اولی مجهز به وام یکم که موعد دریافت وام آنها سررسید شده است به دلیل جهش قیمت مسکن قادر به خرید آپارتمان موردنظر خود نیستند؛ از این رو تقاضای خانه‌اولی در بازار برای خرید آپارتمان به میزان محسوسی کاهش یافته است؛ واسطه‌های معاملات مسکن شهر تهران طی روزهای اخیر با طرح یک پیشنهاد جدید به خانه‌اولی‌های مجهز به وام یکم توصیه می‌کنند، اگر چه هم‌اکنون این گروه از متقاضیان قادر به خرید واحد موردنظر خود نیستند، اما با توجه به وجود یک تهدید عمده برای خانه‌اولی‌ها از بابت کاهش ارزش دارایی آنها در آینده، بهتر است هر چه سریع‌تر با تغییر الگوی انتخاب خود در بازار ملک نسبت به خرید مسکن برای حفظ ارزش نقدینگی و استفاده از وام بانکی خود اقدام کنند. پیشنهاد جدید واسطه‌های ملکی به خانه‌اولی‌های مجهز به وام یکم که طی روزهای اخیر در برخی آگهی‌های ملکی نیز منتشر شده این است که اگرچه هم‌اکنون برخی خانه‌اولی‌های مجهز به وام یکم نمی‌توانند واحد مسکونی موردنظر برای سکونت را خریداری کنند، اما برای حفظ ارزش دارایی نقدی و استفاده از تسهیلات خود فعلا واحد دیگری را در مناطق ارزان‌تر، با متراژ کوچک‌تر و عمربنای بیشتر خریداری کنند و آن را به بازار اجاره عرضه کنند؛ به این ترتیب علاوه بر اینکه ارزش دارایی نقدی آنها در برابر تورم انتظاری حفظ شده و ارتقا می‌یابد و وام بانکی آنها نیز بلااستفاده باقی نخواهد ماند، این امکان ایجاد خواهد شد که ظرف ماه‌ها یا سال‌های بعد واحد خریداری شده را با افزودن مبلغ پس‌اندازهای جدید به ارزش ریالی آپارتمان خریداری شده، به واحد موردنظر برای سکونت تبدیل به احسن کنند. عمده تقاضای موجود برای خرید آپارتمان طی ماه‌های گذشته، خریدهای سرمایه‌ای بوده است که هم‌اکنون تعداد این نوع تقاضا نیز کاهش یافته است.