با AutoResponder for WA برای هرکدام از مخاطبانتان که بخواهید می‌توانید تنظیمات موردنظرتان را برای ارسال خودکار پاسخ به‌صورت جداگانه انجام دهید. این قابلیت را برای پاسخ‌های دسته‌جمعی نیز می‌توانید استفاده کنید. این ویژگی می‌تواند به شما کمک کند تا در هنگام انجام فعالیت‌های دیگر بدون مراجعه به واتس‌اپ و باز کردن برنامه به پیام‌هایتان پاسخ دهید. حتما برایتان سوال پیش آمده که چگونه بدون خواندن پیام‌ها می‌توان به آنها به‌صورت خودکار پاسخ داد. در این اپ شیوه‌های متفاوتی ارائه شده است.یکی از شیوه‌های پاسخگویی در AutoResponder for WA استفاده از کلمات کلیدی است به این طریق که در پیام مخاطبانتان اگر واژه موردنظرتان وجود داشت همان پیامی که برای آن واژه در نظر گرفته‌اید برای مخاطبتان ارسال شود. این عملیات کاملا خودکار و هوشمندانه انجام می‌شود و نیازی به مراجعه شما به برنامه نیست. پارامتر دیگری که در نظر گرفته می‌شود موقعیت مکانی شما بوده که می‌توان پاسخ‌ها را بر اساس آن نیز در نظر گرفت. در کنار این پارامترها ابزارهای دیگری نیز برای افزایش دقت اپ در زمینه پاسخگویی طراحی شده است.