حال که مردم به رسانه ملی خود کم اعتماد شده‌اند بالطبع به فعالیت‌هایی که انجام می‌شود هم ‌اعتماد چندانی ندارند و نتیجه این می‌شود که عده‌ای سودجو به راحتی می‌توانند آنها را تحت تاثیر قرار دهند. البته نباید این نکته را فراموش کرد که مردم در حال حاضر با سختی‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و دولت نا‌کارآمدی خود را در بهبود مسائل اقتصادی نشان داده است.اما باید این را در نظر بگیریم که تمام این مشکلات معیشتی را متوجه دولت نیست و باید بتوانیم به‌صورت مسالمت‌آمیز مشکلات را حل کنیم واین را بدانیم با جنگ و دعوا تنها تیشه به ریشه خود می‌زنیم و مشکلی مرتفع نمی‌شود. بلکه با دامن زدن به مشکلات و اعتراض‌های خیابانی، غربی‌ها را خوشحال می‌کنیم.به‌عنوان نکته آخرعرض می‌کنم که امیدوارم با استیضاح وزیر کار، بقیه وزرا بدانند که از تیغ تند و تیز مجلس به راحتی نمی‌توانند عبور کنند و در صورت کم‌کاری‌ باید به مجلس شورای اسلامی جوابگو باشند.