قابل‌تامل‌تر زمانی می‌شود که نمایندگان مجلس به جای اینکه نگران وضع معیشتی مردم، حفاظت از حقوق ملت در حوزه عمومی و... باشند به مسائلی مانند نقد لیست تیم‌ملی فوتبال می‌پردازند!  این مساله نشان از این دارد که مسائل دارای اولویت جای خود را به مسائل فرعی داده است. تنها نقطه‌ی امید در وضعیت کنونی کانون دادخواهی مردم است.

متولی اصلی برای دادخواهی از مردم کشورمان قوه‌قضائیه است زمانی که فردی از همه عالم و آدم ناامید شده است، فقط به این امید پا به دادگاه می‌گذارد که قاضی بتواند حق مظلوم را از ظالم بگیرد،  امیدواریم قوه قضائیه با عزم جدی به این حوزه ورود کند و بدون هیچ گونه چشم‌پوشی‌ای به‌دنبال احقاق حقوق مردم با شد. اگر این اتفاق بیفتد آن گاه مردم با خیال آسوده‌تری مطالبات خود را تعقیب می‌کنند.

و اما سخن آخر؛

ما زمانی می‌توانیم اعتماد را در جامعه افزایش دهیم که از خودمان شروع کنیم. باید تعصبات حزبی را کنار بگذاریم و به این فکر کنیم که چگونه می‌توانیم از وضعیت موجود خارج شویم، خروج از وضعیت کنونی وقتی رخ می‌دهد که شطرنج‌بازی‌های سیاسی را کنار بگذاریم و حسابرسی‌های دقیق‌تری در همه حوزه‌ها داشته باشیم و ضعف‌های مدیریتی در سیستم‌های کنترلی و نظارتی را مرتفع کنیم.