این نماینده تهران همچنین عنوان کرد که جزئیات این طرح به‌صورت کامل مطرح نشده، ولی آنچه مشخص است دختران در طول خدمت سربازی اسلحه به‌دست نخواهند گرفت. ساعاتی پس از اعلام این خبر، در فضای مجازی هشتگ‌هایی با عنوان # سربازی_دختران ساخته شد و کاربران با باز نشر مجدد این موضوع به خدمت سربازی جنس مونث واکنش نشان دادند. کاربری در این باره با اشاره به مشکلات پسران سرباز برای خواستگاری نوشت، «طرح خدمت سربازی دختران فقط اونجاش که میری خواستگاری میگه ببخشید من سربازم، خدمتم تموم شد خدمت برسید» کاربر دیگری با موضوع زمان طولانی خدمت سربازی شوخی کرد و نوشت، «طرح خدمت سربازی خواهران فقط اونجاش که هی می‌پرسی خواهرم چند ماه خدمتی؟» در این میان کاربری هم با اشاره به نوشته‌های روی در و دیوار پادگان‌ها نوشت «۲۱ ماه حبس، به جرم دختر بودن (به‌زودی نوشته زیر تخت پادگان‌های سربازی سراسر کشور)» برخی دیگر از کاربران هم به موضوع برابری و تبعیض جنسیتی پرداختند و طرح سربازی دختران را زیرسوال بردند. با افزایش واکنش‌ها به طرح خدمت سربازی دختران، سردار موسی کمالی، رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ایران با رد این موضوع گفت که طرح این مساله شبیه یک شوخی است و ستاد کل هیچ برنامه‌ای برای سربازی دختران ندارد. وی با اشاره به طرح اصلاح مقررات سربازی گفت که «در این طرح نیز که برخی‌ها آن را تحت عنوان سرباز داوطلب یا سرباز داوطلب بسیجی نامیده‌اند قرار بود پیشنهادهای مطرح شده برای اصلاح مقررات سربازی در کمیته‌ای تخصصی با حضور کارشناسان و نمایندگان ستادکل نیروهای مسلح بررسی شود و هنوز هم چنین اتفاقی نیفتاده و این کمیته تشکیل نشده است.»