مجموعه حاضر امتیازات متعددی دارد. اولین امتیاز آن این است که از نظر گردآوری رویکردهای مختلف کم‌نظیر و شاید بی‌نظیر باشد. کتاب‌های متعددی هستند که به یک یا دو رویکرد می‌پردازد. اما کتابی سراغ نداریم که رویکردهای مختلف در معرفت‌شناسی دینی را با این جامعیت فراهم آورده و مقایسه کرده باشد. امتیاز دیگر این مجموعه این است که به نفع هیچ‌‌یک از موضع‌ها سوگیری ندارد.

همان‌طور که گفته شد، برای هر یک از رویکردها هم مقاله‌هایی در دفاع و مقاله‌هایی علیه آن رویکرد آمده است. بر این اساس خواننده می‌تواند نقاط قوت و ضعف هر رویکرد را در کنار هم ببیند. امتیاز دیگر این مجموعه این است که همه مقالات را افرادی نوشته‌اند که در حوزه تخصص خود سرآمدند. از امتیازات دیگر کتاب‌نامه قابل توجهی است از آثار مرتبط با رویکرد معرفی شده که در پایان هر بخش آمده است.  با این‌که ویراستاران در مقدمه خود رویکردهای مختلف را تا حدی توضیح داده‌اند اما توضیح آنان کوتاه و مجمل است. در نتیجه مترجم لازم دیده در آغاز کتاب شرح مفصل‌تری از این رویکردها بیاورد. این شرح باعنوان «مروری بر رویکردهای معاصر در معرفت‌شناسی دینی» پس از یادداشت مترجم و پیش از مقدمه ویراستاران آمده است. خواننده با مطالعه این شرح دید کلی نسبت به این رویکردها پیدا می‌کند و این دید کلی به فهم بهتر مقالات و ربط آنها به یکدیگر کمک خواهد کرد. این مقدمه را می‌توان به‌عنوان یک مقاله مستقل نیز مطالعه کرد. برای آنکه مقاله‌ها مستقل از یکدیگر قابل مطالعه و استفاده باشند، در هر مقاله معادل انگلیسی واژه‌های مهم در پانوشت، حتی اگر مکرر بودند، ذکر شده است.

در هر مقاله شکل انگلیسی واژه‌ها اولین باری که آن واژه ذکر شده است در پانوشت آمده است، مگر در جاهایی که معادل جدیدی برای آن واژه آورده باشم، که در این صورت شکل انگلیسی دوباره در پانوشت ذکر شده است.