به گزارش «دنیای اقتصاد»، خیابان اصلی این محله که اکنون به نام شهید یوسف کابلی شناخته می‌شود، در گذشته به دلیل تعداد زیاد مدارس واقع در آن محدوده به خیابان «دبستان» شهره بوده است. این خیابان شمالی - جنوبی و موازی خیابان شریعتی با کوچه‌های فرعی اطرافش محله دبستان را تشکیل می‌دهد. خیابان دبستان در زمره خیابان‌های فرعی نسبتا عریض به شمار می‌آید که امتیاز ویژه آن، ترافیک روان تقریبا همیشگی است. اراضی محدوده غربی این خیابان در تملک برخی نهادهای دولتی و نیروهای مسلح است و در نتیجه با وجود نزدیکی به خیابان شریعتی، هیچ دسترسی مستقیمی از این محله به خیابان مذکور وجود ندارد. به‌رغم وجود این نقطه ضعف در محله دبستان، عدم دسترسی مستقیم به بزرگراه صیاد شیرازی و خیابان شریعتی در عین حال موجب شده محله دبستان از ترافیک سنگین در امان باشد. موقعیت جزیره‌ای محله دبستان همچنین سبب شده اهالی این محله کوچک واقع در شمال منطقه ۷ پایتخت تقریبا تنها عابرانی باشند که در این محله به چشم می‌آیند و از گذرگاه‌های پیاده عبور می‌کنند.

در بخشی از معابر ضلع غربی محله دبستان کاربری‌های اداری نیز به شکل پراکنده وجود دارد، اما تقریبا تمام پهنه شرقی این محله بافت مسکونی دارد. برخی از کوچه‌های شرقی نیز به بزرگراه صیاد منتهی می‌شود که این موضوع از نظر آلودگی هوا و صوتی برای ساکنان انتهای بن‌بست چندان خوشایند نیست. در این محله کوچک به جز یک فروشگاه زنجیره‌ای تقریبا خبری از کاربری‌های تجاری وسیع نیست و اهالی نیازهای روزانه خود را از طریق سوپرمارکت‌ها و مغازه‌هایی که برای پاسخگویی به همین اشل جمعیتی پیش‌بینی شده، تامین می‌کنند. با وجود درمانگاه در محله دبستان، دسترسی به بیمارستان در این محله وجود ندارد و تنها نیازهای درمانی اولیه را می‌توان در محدوده محله تامین کرد. این محله چند بوستان کوچک محله‌ای از جمله بوستان‌های صنوبر و درختی دارد، اما از فضای سبز وسیع محروم است.

شاید مهم‌ترین ویژگی بازار مسکنی محله دبستان، کمبود فایل نوساز باشد. از آنجا که معاملات مسکن در محله دبستان محدود است، تمایل به نوسازی در میان اهالی که اغلب ساکنان قدیمی در این محله هستند نیز اندک است. از ابتدای تابستان تا اوایل مرداد تقریبا هیچ آپارتمان نوسازی در محله دبستان معامله نشده که خود گویای کمبود فایل نوساز در این محله است. در عین حال با توجه به اینکه مبنای قیمت‌گذاری آپارتمان، قیمت واحدهای نوساز است، درباره قیمت آخرین معاملات نوساز در محله دبستان تحقیق کردیم. هر مترمربع آپارتمان نوساز در محله دبستان هم‌اکنون عمدتا بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود.