هرچند وارد‌کنندگان انتشار هر دو لیست را در جهت تضعیف ورود برندهای صاحب‌نام خودرو خوانده بودند، اما آنچه مشخص است تخلف گسترده‌ای در واردات خودرو به کشور اتقاق افتاده است. تخلفی که وزارت صنعت با دستور بالاترین مقام اجرایی کشور و تعیین ضرب‌الاجل برای آن مجبور به اطلاع‌رسانی در این زمینه شد. در لیست وارد‌کنندگان متخلف آنچه مشخص است وارد‌کنندگان غیررسمی یا گری‌مارکت‌ها نقش اصلی را ایفا می‌کنند؛ به‌طوری‌که برخی از اشخاص یا شرکت‌های گمنام به ثبت‌سفارش غیرقانونی صدها خودرو پرداخته‌اند. در کنار این شرکت‌ها، برخی از وارد‌کنندگانی که ورود برندهای صاحب نام را به عهده دارند نیز دیده می‌شوند. شرکت‌هایی که در اصل بخش اعظمی از واردات خودرو به کشور را به عهده دارند. به این ترتیب انتشار این لیست اگر چه با سکوت وارد‌کنندگان غیررسمی همراه بوده،‌ اما شرکت‌های رسمی را آزرده‌خاطر کرد، به‌طوری‌که این شرکت‌ها در اطلاعیه‌هایی خود را از تخلف شکل‌گرفته مبرا کرده‌اند. آنچه در اطلاعیه‌های مذکور بیشتر به چشم می‌خورد تغییرات تاریخ ثبت‌ سفارش‌ها است و اینکه این شرکت‌ها در تاریخ‌های قانونی اقدام به ثبت‌سفارش خودرو کرده‌اند. در هر حال برخی از وارد‌کنندگان در این زمینه ادعا می‌کنند که وزارت صنعت برای کم‌رنگ کردن تخلف صورت‌گرفته در این وزارتخانه، به‌نوعی وارد‌کنندگان را با انتشار این لیست در مظان اتهام قرار داده است.