سورن

انتهای اتوبان ارتش

خونه یکی از دوستای عزیزمون کوی لاله انتهای اتوبان ارتشه، فرصت دست داد و این بار واسه افطار رفتیم، مستر همش غر می‌زد که چرا رزرو نکردی، حالا می‌ریم اونجا جا نیست! منم بهش می‌گفتم کی میاد این سر تهران افطار! تا رسیدیم هم از نگهبان پرسید شلوغه؟ اونم جواب داد نرماله، ما با یه خانم و آقا از آسانسور پیاده شدیم سالن خالی بود! خانم گفتن نرماله؟! روش نشده بگه خالیه! منم خنده‌ام گرفته بود به‌ویژه وقتی پرسیدن میز رزرو داشتین؟! پس صبر کنید. با خودم گفتم عجب رویی دارن. بعد دیدم مهماندار اومد گفت سالن اون ور پر شده اینجا بشینید، تازه فهمیدیم یه سالن یه بالکن اون ور داشتن که پر بوده! شرمنده شدم از پیش‌داوری‌ام! میز سلف سرویس افطار خوب بود، ولی به نظرم وقتی سلف سرویس کردن یه کم تنوع بذارن، مثلا یه ‌آش گذاشتن با خرما و حلوا فقط مزیتش اینه که هرچقدر بخوای می‌تونی برداری و البته که سالاد بار هم همراه با افطار بود، آش رشته بسیار خوشمزه، خرما هم بد نبود پنیر هم یک‌نفره بود که جالب نبود، تنوع سالاد‌ها بسیار زیاد بود و منصفانه نظر بدم خوشمزه هم بودن، نفهمیدم اون مرکز خرید پارکینگ داشت یا نه، اما ما بیرون پارک کردیم. پر از ماشین بود بیرون، نکته خاصش هم این بود که عموم مهمان‌ها مذهبی بودن، حالا دوستان مذهبی شاید دوست داشته باشن برن، وقت رفتن به بالکن هم سر زدیم خیلی خوب و خوش‌منظره بود ولی سالن اون‌ طرف یه آشپزخانه واقع شده بود که همون جا یه چیزایی می‌شستن که سروصدا ایجاد می‌شد.