درونمایه نئورئالیسم از بطن جنگ خونین جهانی دوم و تجارب و رهاوردهای آن ریشه می‌گیرد.  در بخش دوم این کتاب به‌طور خاص به روبرتو روسلینی به‌عنوان «پدر نئورئالیسم» و فیلم رم شهر بی‌دفاع به‌عنوان «مانیفست نئورئالیسم» پرداخته می‌شود. واقعیت‌های ناهمگون و متضاد اجتماعی دوران بعد جنگ جهانی دوم موج دیگری از فیلم‌های نئورئالیستی را به وجود می‌آورد که دستمایه این کتاب در بخش سوم است. در این بخش نیز فیلم‌های واکسی، آلمان سال صفر و برنج تلخ به‌طور ویژه مورد توجه قرار می‌گیرند و به نقش تاثیرگذار چزاره زاواتینی به‌عنوان یکی از فیلم‌نامه‌نویسان فیلم واکسی و همچنین یکی از نظریه‌پردازان سینمای نئورئالیست اشاره می‌شود. همچنین از فیلم برنج تلخ به‌عنوان اولین فیلم نئورئالیستی که در سینماهای آمریکا فروش قابل توجهی داشت یاد می‌شود. فیلم‌های طنز و کمدی سینمای نئورئالیسم که در ایران چندان دیده نشده‌اند، در بخش چهارم این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این بخش هم بیشتر آثار رناتو کاستلانی و دنباله‌رو او لوچانو امر مورد توجه قرار گرفته است و البته به دیگر فیلمسازان فیلم‌های طنز سینمای نئورئالیسم نیز اشاره‌ می‌شود. اهمیت و اعتبار لوکینو ویسکونتی و ویتوریو دسیکا به حدی است که هر دو یک فصل کامل از کتاب را به خود اختصاص داده‌اند. در این فصل فیلم‌های زمین می‌لرزد (لوکینو ویسکونتی) و دزد دوچرخه (ویتوریو دسیکا) که هر دو در سال ۱۹۴۸ ساخته شده‌اند مورد تحلیل قرار می‌گیرند. در فصل بعدی کتاب رابطه بین نئورئالیسم و تاریخ و همچنین نئورئالیسم، مذهب و معنویت مورد بررسی قرار گرفته است و فصل آخر کتاب درباره فدریکو فلینی، آینده نئورئالیسم و تاثیر آن است. در این فصل فیلم‌های مهم فلینی تجزیه و تحلیل می‌شوند. همچنین در ضمیمه پایانی این کتاب مختصری درباره فیلم‌های کوتاه نئورئالیستی توضیح داده شده و بعد در دو جدول جداگانه تمامی فیلم‌های کوتاه و بلند نئورئالیستی به همراه نام کارگردان، سال ساخت، بازیگران و... فهرست شده است.