این فیلم، یک فیلم جنایی-اکشن است و به‌صورت دوبله نمایش داده می‌شود. اگر سینمایی نسخه زیرنویس فارسی این فیلم را نیز برای اکران بخواهد، ما می‌توانیم این نسخه را در اختیارش قرار دهیم. هدف از انتخاب این فیلم به این خاطر است که هدف ما نیز این است که به جریان اکران جهان نزدیک باشیم. پردیس‌های سینمایی کورش، باغ کتاب و مگامال از جمله سینماهایی هستند که طبق نظام‌نامه اکران سال ۹۷، بیش از ۷ سالن نمایش دارند و می‌توانند یک سالن خود را به‌طور کامل به نمایش فیلم‌ خارجی اختصاص دهند. همچنین سینماهای دیگر می‌توانند در قالب تک سانس این فیلم‌ها را نمایش دهند.

این روزها که این طرح آزمایشی در حال اجرا است بسیاری از سینماهای شهرستان درخواست نمایش فیلم خارجی در سالن‌های خود را داده‌اند که ما در حال بررسی این درخواست‌ها هستیم. این طرح ابزاری کمکی برای سینمای ایران است و ۴۰ درصد از درآمد این طرح در اختیار سینمادار قرار می‌گیرد و ۶۰ درصد باقی فروش بلیت در اختیار خانه سینما خواهد بود تا برای ساخت مرکز درمانی ویژه اهالی هنر مورد استفاده قرار گیرد.

06 (5)

06 (4)