به‌عنوان مثال اگر طرح تفصیلی تهیه و تدوین شده‌است درخصوص اینکه شهرداری برای اجرای آن نیازمند چه پیش‌نیازهایی است برنامه‌ریزی نشده است. این در حالی است که اگر در مورد راهبردهای اجرایی یک طرح برنامه‌ریزی نشود فقط فهرستی از آرزوها خواهد بود. بنابراین نیاز است در کنار تهیه و تدوین طرح، سیستم پایش، مانیتورینگ و تجدیدنظر در آن نیز پیش‌بینی شود. ضمن آنکه زمانی که سیستم پایش و مانیتورینگ وجود ندارد نهادهای تدوین‌کننده طرح بر چه مبنایی می‌توانند در مسیر حرکت کردن یا نکردن اجرای طرح از سوی مجریان را پایش کنند. این مشکل وقتی حاد می‌شود که مجریان طرح منافعی در عدم اجرای طرح داشته باشند. در دوره گذشته از آنجا که منابع درآمدی شهرداری به‌عنوان مجری طرح تفصیلی، در اجرا نشدن برخی ضوابط مشخص شده طرح تفصیلی است مشخص است که روند اجرا با مشکل مواجه خواهد شد. البته فقط نمی‌توان شهرداری را مقصر این روند معرفی کرد، چراکه شهرداری برای تامین هزینه‌های اداره شهر به منابع درآمدی نیاز دارد که ترجیح می‌دهد از منابع سهل‌الوصلی همچون عوارض ساختمانی آن را تامین کند. بررسی این روند نشان می‌دهد که از یک سو شهرداری به‌عنوان مجری طرح ملاحظات خاص خود را برای کسب درآمد دارد و خود را برای تعریف منابع جدید درآمدی به شکل پایدار و سالم به زحمت نمی‌اندازد و از سوی دیگر دولت سیستم اطلاعاتی برای رصد نحوه اجرای طرح ندارد.

کارشناسان عنوان می‌کنند راهکار رفع مشکلات موجود در اجرای طرح تفصیلی به‌عنوان سند فرادست شهری بررسی اشکالات اجرایی این طرح از سوی سه قطب شهرداری، دولت و مجلس است. در مرحله نخست برای توقف مسیر درآمدزایی شهرداری از محل عوارض ساختمانی باید در مورد نحوه تامین منابع درآمدی اداره پایتخت تدبیر جدیدی اندیشیده شود. برای این کار لازم است مجلس قوانین جدیدی در زمینه تامین منابع درآمدی پایدار و سالم برای شهرداری تصویب کند. به‌عنوان مثال اگر قانونی با عنوان خودکفایی شهرداری‌ها در تامین منابع مالی وجود دارد مجلس می‌تواند با تصویب قوانینی دست شهرداری را برای دریافت انواع مالیات محلی و عوارض شهری برای تامین هزینه‌های اداره شهر باز بگذارد. در عین حال در مرحله دوم به کمک دولت نیاز است. دولت باید ردیف‌های کمک مالی خود به شهرداری‌ها را به‌صورت هدفمند و مناسب باز توزیع کند.به‌عنوان مثال اگر قرار است بخشی از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌های کشور واریز شود باید در یک مکانیزم شفاف و مشخص صورت گیرد. اینکه ترجیحا مشخص شود که منابع درآمدی واریز شده به حساب شهرداری‌ها باید در چه مسیری خرج شود.