حالا دیگر کوچک‌ترین موضوعی که حائز اهمیت باشد یا کمترین خطایی از سوی مسوولان و چهره‌ها و خانواده‌هایشان به سرعت و کمتر از چند دقیقه عمومی شده و واکنش همگانی را در پی دارد. رسانه‌ای شدن ماجرای عروسی اشرافی و گران‌قیمت پسر سفیر ایران و ریخت و پاش حیرت‌آورشان آن هم در روزهایی که غالب مردم تحت فشار شدید مالی هستند و کشور درگیر نوعی جنگ اقتصادی است، خود نمونه‌ای از قدرت و میزان اثرگذاری رسانه در دنیای مدرن است. رسانه‌های امروزی به سرعت افشا می‌کنند و به همان سرعت نیز واکنش‌های جامعه را منعکس می‌کنند. حالا دیگر به نظر می‌رسد همه‌ باید هوشیارتر و صادق‌تر رفتار کنند؛ خاصه مسوولان و چهره‌های سرشناس.