بازگشت سپنتا نیکنام که یک شهروند زرتشتی است به شورای اسلامی شهر یزد با بیش از ۲۰ هزار رای از جانب مردمی که به تدین و دینداری شهرت دارند به خودی خود پدیده بی‌نظیری در یک شهر سنتی و مذهبی است که نمایانگر علم و آگاهی رای‌دهندگان همچنین اعتقاد به دین مبین اسلام قریب به اتفاق آنهاست. کارنامه موفق سپنتا نیکنام از دیگر عوامل محبوبیت وی میان مردم است که لغو عضویت‌اش سبب اعتراض گسترده طرفدارانش شد. بازگشت نیکنام به شورای اسلامی شهر یزد باید خیلی پیش از پرداخت هزینه سنگین برای کشور اتفاق می‌افتاد؛ هرچند مسوولان را متوجه تاثیرات منفی مسائلی از این دست برای کشور کرد.

نقش مجلس شورای اسلامی و نمایندگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در بازگشت سپنتا نیکنام به شورای اسلامی شهر یزد بسیار حائز اهمیت است اما مهم‌تر از آن موج ایجاد شده در فضای مجازی در پی محکومیت این عمل و اعتراض گسترده به آن بود که باعث بازنگری در لغو عضویت این منتخب مردم در شورای اسلامی شهر یزد شد. برخی به قاعده «نفی سبیل» به معنای ممنوعیت حکومت غیرمسلمان‌ها بر مسلمان‌ها معتقدند اما مگر در تمام کشور چند عضو شوراهای اسلامی با اقلیت مذهبی وجود دارد؟ یا چه زمامداری و حکومتی در شورای شهر قرار است به وقوع بپیوندد؟

حضور دوباره سپنتا نیکنام در شورای اسلامی شهر یزد موفق‌تر و با نفوذ بیشتر همراه خواهد بود و می‌توان به موفقیت بیش از پیش وی در انتخابات آتی امیدوار بود. داستان سپنتا به ارزش قلم در دفاع از حق، اعتراض در چارچوب قانون جمهوری اسلامی و ابراز آن از راه صحیح اشاره دارد. اتفاقی که نقش مهمی در انبساط جامعه مدنی و فضای سیاسی و افزایش دستاوردهای کشور خواهد داشت.