شیوه کاری ما تا حدودی به یکدیگر نزدیک است و کار فیگوراتیو انجام می‌دهیم. از ابتدا عنوان «فضای خالی، فصل مشترک» را انتخاب کردیم چون ما تحت تاثیر زندگی در خاورمیانه هستیم و دغدغه‌های مشترکی داریم. این نمایشگاه نخستین کار از مجموعه نمایشگاه‌هایی است که در ادامه برگزار خواهیم کرد. در آثار من و اورهان اوموت تلاشی برای نشان دادن حالات روحی آدم‌ها وجود دارد. تاکید من در این کارها تصنعی کردن احساسات انسان است و یک درد اغراق‌آمیز را به تصویر کشیدم.  این درد در بعضی از آثارم خیلی جنبه جسمانی دارد اما نگاه من متوجه دردهای عمیق‌تری است که در روح انسان وجود دارد.