هر‌چه هست، بی‌مدعاست، شاهکار نیست، تئاتر است... اثری ایرانی با نگاهی جهانی. (هم در محتوا، هم در فرم) قصد ما حفظ شکوه و اعتبار تئاتر ایران است، آن میراث ارجمند و والایی که از بزرگانمان به ما رسیده است، بزرگانی چون: میرزا آقا تبریزی، میرزاده عشقی، حسن مقدم، صادق هدایت، بهرام بیضایی، غلامحسین ساعدی، اکبر رادی، محمود استادمحمد، اسماعیل خلج و نام‌های جاودانی چون عبدالحسین نوشین، شاهین سرکیسیان، آربی آوانسیان، عباس جوانمرد، حمید سمندریان، رکن‌الدین خسروی، جعفر والی، علی رفیعی، قطب‌الدین صادقی و.... این تلاش عاشقانه، این تجربه مرگ و زندگی، بخشی از وجود ماست که آن را تقدیم تماشاگران بزرگ و هنر دوست ایران می‌کنیم.»