به‌عنوان مثال رانندگانی هستند که هنوز بر رابطه مصرف سوخت با روشن کردن کولر تاکید دارند و برای صرفه‌جویی در سوخت از کولر استفاده نمی‌کنند. در این زمینه باید گفت که استفاده از کولر به‌طور حتم منجر به افزایش سوخت به میزان کمی می‌شود اما این افزایش ارزش ماندن در گرمای داغ خودرو را ندارد. اما برای استفاده بهینه از کولر چه راهکارهایی پیش‌رو داریم؟کارشناسان معتقدند که در ابتدای فصل گرما از سالم بودن کولر خودرو و کافی بودن فشار گاز آن مطمئن شوید. تا آنجا که ممکن است خودروی خود را زیر آفتاب شدید پارک نکنید. اگر مجبور شدید، موقع بازگشت ابتدا چند دقیقه‌ای شیشه‌ها را پایین بکشید و دستگاه تهویه را بدون روشن کردن کولر روشن کنید. همچنین وقتی کولر مشغول کار است از حرکت با سرعت بالا، به‌ویژه در مسیرهای طولانی بپرهیزید. هنگام رانندگی در ترافیک شدید یا سربالایی‌هایی با شیب تند بهتر است کولر را چند دقیقه‌ای خاموش کنید یا از درجات کمتر آن استفاده کنید هنگام فعالیت کولر، حرکت با پنجره‌های باز توصیه نمی‌شود.