کلاچ وسیله‌ای است برای انتقال حرکت چرخشی از یک شفت به شفت دیگر. کلاچ در واقع وسیله قطع کردن یا وصل کردن است که در سیستم‌های انتقال نیرو به‌کار می‌رود. اصولا در سیستم‌های انتقال نیرو، توان و نیروی تولید شده در موتور برای استفاده به شکلی دیگر یا استفاده در جایی دیگر نیاز به جابجایی و انتقال دارد. حال برای آنکه بتوان بر روی انتقال نیرو کنترلی را اعمال کرد، ساده‌ترین راه استفاده از یک کلاچ است. اما علت صداهای غیرمعمول این جزء از خودرو چیست؟در اکثر موارد، علت صدای کلاچ خودرو فرسوده شدن «بلبرینگ» آن است که موجب صدا دادن آن می‌شود. تعویض بلبرینگ موجب برطرف شدن این مشکل می‌شود.مشکل احتمالی دیگر خشک کار کردن بلبرینگ پشت میل‌لنگ است که در صورت تعویض می‌توانید مشکل صدای آن را برطرف کنید. همچنین اگر کلاچ خوب کار نمی‌کند، گیربکس مشکل دارد یا دیسک کلاچ از تنظیم خارج شده است که مشکلات اساسی‌تر است و مجموعه کلاچ باید تعویض یا تعمیر شود.