این دو رهبر سپس درمقابل دوربین‌ها ظاهر شده و با یکدیگر دست دادند و پس از اظهارنظری کوتاه، همراه با مقامات ارشد هر دو طرف برای مراسم ناهار کاری به اتاقی دیگر رفتند و پس از ناهار در جمع خبرنگاران به سخنرانی در رابطه با توافق انجام‌شده پرداختند. ابتدایی‌ترین امری که در این دیدار رخ داد مساله صحبت کردن رهبران دو طرف بود که همین امر باعث شد تا مواضع ترامپ و اون تا حد بسیار زیادی نسبت به یکدیگر عوض شود و از جنگ احتمالی که می‌توانست جان میلیون‌ها نفر را بگیرد جلوگیری شد. مساله دومی که در این دیدار قابل توجه است مساله توافق میان رهبران دو کشور است، اگرچه این توافق از نظر حقوقی و ضمانتی تقریبا خالی است، اما از نظر سیاسی دارای دستاوردهای مهمی بوده است و به اعتقاد مکس فیشر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، امری طبیعی است؛ چراکه باعث می‌شود تا حداقل کشورها با یکدیگر در تماس باشند و درگیر مسائل حول‌و‌حوش این گونه توافقات شوند. ترامپ و رهبر کره‌شمالی در این توافق به یک دستاورد دیگر نیز دست یافتند و آن چیزی است که نام آن را «تعلیق در قبال تعلیق» گذاشته‌اند، به این معنا که کره‌شمالی آزمایش‌های اتمی خود را به حالت تعلیق درآورده و از سوی دیگر و در قبال این مساله، آمریکا نیز تمرین‌های نظامی خود با کره‌جنوبی را به حالت تعلیق در خواهد آورد. این درحالی است که کاخ سفید در زمانی که ترامپ همچنان در هواپیما برای بازگشت به آمریکا بود اعلام کرد آمریکا این مانورها را در گستره‌ای کوچک برگزار خواهد کرد و نه مانند سابق. به گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز، در این توافق هم آمریکا و هم کره‌شمالی دستاوردهای ملموس اندکی را به دست آوردند؛ اما از نظر نمادین امر بسیار مهمی شکل گرفته است و همین امر نیز پیام دوگانه مهمی را برای جهان داشته است؛ چراکه از یک‌سو برای ترامپ دستاورد محسوب شده و از سوی دیگر عنوان خواهد شد که رهبر کره‌شمالی با بسط برنامه اتمی و موشکی خود توانست ترامپ را به پای میز مذاکره آورد. در این میان مسائل مهم‌تر که عمق اختلاف نظر دو کشور را شامل می‌شود، به مانند برداشت و تعریف دو طرف از مفهوم غیراتمی‌سازی، تسلیم توانایی و موشک‌های ساخته شده ازسوی کره‌شمالی، خروج نیروهای نظامی آمریکا از کره و مسائلی از این دست، در این توافق مسکوت گذاشته شد؛ چراکه ورود به آنها می‌توانست همین دستاورد و توافق حداقلی را نیز ممکن نسازد. به گزارش شبکه خبری سی‌بی‌اس ۳۱ درصد از مردم آمریکا معتقدند که با این توافق و دیدار، کشور به صلح نزدیک‌تر شده است و این درحالی است که ۶۱ درصد مردم این کشور معتقدند که هنوز برای قضاوت در این رابطه زود است و تنها ۶ درصد از آمریکایی‌ها بر این باور هستند که آمریکا به جنگ با کره‌شمالی نزدیک‌تر شده است.