اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم کالاهای زیادی در دنیا با دلار آمریکا ارزش‌گذاری می‌شوند و علاوه بر این، دلار نقش مهمی به‌عنوان ارز ذخیره در اقتصاد جهانی دارد. با ناامیدی از دلار، بعضی‌ها چشم به یورو در اروپا و برخی دیگر چشم به یوآن چین و ارزهای دیگر بازارهای نوظهور داشتند و در این بین طلا هم رکوردهای تاریخی ثبت می‌کرد. سراسیمگی، جهانی شده بود.  در میانه این سراسیمگی، نیاز به کتابی بود که بتواند از تحولات اقتصادی و پولی دنیا رمزگشایی کند. این کتاب باید سه مشخصه مهم داشته باشد. یک مشخصه، بررسی تاریخ است و اینکه نشان دهد چقدر اتفاقات امروز دنیا در گذشته تکرار شده‌اند و چقدر از مصائب امروز اقتصاد دنیا، ریشه در تصمیمات گذشته و عدم یادگیری از درس‌های گذشته دارند. دومین مشخصه، این است که این کتاب باید نقش قدرت‌ها و بازیگران مهم به‌خصوص آمریکا و دلار این کشور و نیز قدرت‌ نوظهوری به نام چین را در معاملات و معادلات اقتصادی و سیاسی امروز بیان ‌کند. سومین مشخصه نیز این است که این کتاب باید تئوری‌ها و طرز تفکرات اقتصادی که ما را به اینجا رسانده‌اند، به زیر تیغ نقد ببرد.  کتاب جنگ‌های ارزی نوشته جیمز ریکاردز به‌خوبی توانسته است به هر سه این مسائل به بهترین نحو ممکن بپردازد. ریکاردز با متن روان کتابش توانسته که سراسیمگی و سردرگمی را از مخاطبان تحولات اقتصادی و پولی امروز دنیا بگیرد و به آنها نشان دهد که جامعه و اقتصاد دنیا در کجای تاریخ ایستاده‌اند. کتاب او مانند کلیدی است که بسیاری از روابط نامفهوم و گنگ کشورها و ابرقدرت‌ها را از منظر پولی و نقش طلا در این میان رمزگشایی می‌کند. او به خوانندگان کتابش نشان داده است که همین پول ساده‌ای که هر روز با آن سر و کار دارند، تا چه حد می‌تواند ابزاری برای تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک در دنیای امروز باشد و روابط بین کشورها را تغییر دهد. به حق که این کتاب را می‌توان یک درس کامل اقتصادی و سیاسی با محوریت نقش پول و طلا دانست.