تمرینات «پرتی» برای اجرا در جشنواره سه ماه به طول انجامید و برای اجرا در تئاترشهر نیز حدود ۱۲ روز تمرینات فشرده داشتیم. ترجیح می‌دهم عنوان سبک و شیوه‌ای را برای این نمایش به کار نبرم چراکه واقعیت این است که در این اثر چیزی جز بازیگر در صحنه نداریم و تمام اتفاقات به وسیله بازیگران می‌افتد. از بازیگران به‌عنوان عروسک بی‌جان در همه صحنه‌ها به منظور روایت داستان استفاده می‌شود. تماشاگر در این نمایش با صحنه‌ای خالی مواجه خواهد شد.

06 (3)