«چشمه علی» یکی از معدود اماکن تفریحی شهر ری محسوب می‌شد و خاطرات نسل‌های زیادی را در خود داشت و هر ساله با شروع فصل تابستان خانواده‌های زیادی را برای آبتنی به آنجا می‌کشاند.  در گذشته ساکنین این منطقه معتقد بودند که آب این چشمه مقدس است فرش را بسیار تمیز و رخشنده‌تر می‌کند و با این نیت که پلیدی و ناپاکی را از زندگی خود دور کنند فرش‌هایشان را در این آب می‌شستند. اما امروز چشمه علی کاملا خشک شده است و سنگهای داغ کف چشمه هر لحظه بحران بی‌آّبی در کشور را یادآوری می‌کنند. در ابتدا گمانه‌ها بر این بود که این اتفاق به علت حفاری تونل مترو است، اما عده‌ای دیگر می‌گویند گزارش سال‌های گذشته حاکی از آن است که دبی آب در چشمه در حال کاهش است و خشک شدن آب چشمه علی بی ارتباط با موضوع نیست. حالا دلیل هر چه باشد، مساله این است که امروز چشمه علی خشک شده و خاطرات نسل‌ها هم با از بین رفتن آن رو به زوال است.  این مجموعه، تصاویر «چشمه علی» را در دو برهه زمانی از شهریور ۹۶ تا تیر ۹۷ نمایش می‌دهد.

 

عکس‌ها: فروغ اعلایی

14 (1)

14 (8)

14 (7)

14 (5)

14 (6)

14 (2)

14 (4)

14 (3)