او در ادامه تصریح کرد: اقتصادهای بزرگ کمتر در برابر چنین شرایطی آسیب‌پذیر هستند و توافق‌های تجاری منطقه‌ای می‌توانند اقتصادهای کوچک‌تر را تا حدی به پیش برانند. به این ترتیب می‌توان این طور پیش‌بینی کرد که شکل‌گیری یک توافق تجاری در منطقه آسیا می‌تواند تاثیرات سوء‌جنگ ‌تجاری را تا حدی کمرنگ کند. او جنگ تجاری در جهان را مقدمه فروپاشی نظام اقتصاد بین‌المللی و تجارت آزاد ظرف ۱۰ سال آینده دانست که چنین شرایطی سبب خواهد شد جهان در مقایسه با امروز ۲ تا ۳ درصد فقیرتر شود. کروگمن خطر اصلی جنگ تجاری را «کاهش سطح تبادلات تجاری در جهان» عنوان کرد. به عقیده او این تنش‌ها میزان تبادلات تجاری جهان را به دو سوم میزان کنونی خواهد رساند که برابر با میزان تبادلات در دهه ۱۹۵۰ میلادی است. شکست مسوولان پیشین در یاری رساندن به «بازندگان» اکوسیستم تجارت جهانی سبب شیوع خشم و هراس شده است و در نهایت به فروپاشی تجارت جهانی منجر خواهد شد.کروگمن که در کنفرانس «بازمهندسی صلح در آسیا» سخن می‌گفت، جنگ تجاری را نظیر جنگ‌های سنتی عرصه برد و باخت نمی‌داند. او این تنش‌ها را به مسابقه تسلیحاتی تشبیه می‌کند. در چنین شرایطی همه طرف‌ها درصد قابل توجهی از منابع خود را هدر می‌دهند و در نهایت به نقطه آغازین باز می‌گردند. در پایان مناقشه همه طرف‌های درگیر شرایط بدی دارند و هیچ‌کس برنده نشده است.

15 (8)