بیراه نیست اگر مدعی باشیم که بزرگ‌ترین چرخه مالی مربوط به صنعت سرگرمی در فوتبال شکل گرفته است. اما چرا فوتبال تا این حد جذاب است؟ در روزهای اخیر که جام جهانی روسیه در جریان است، بسیاری از محتواهای خبری و تحلیلی رسانه‌ها در سراسر جهان درباره اتفاقات فوتبالی نوشته می‌شود؛ شکست‌ تیم‌های مطرح، شگفتی‌سازی تیم‌های جوان، شادی‌ها و شیرینی‌های بازی در کنار افسوس‌ها و تلخی‌های ناگزیر. خواه‌ناخواه جهان تحت‌تاثیر اتفاقاتی قرار گرفته است که حول و حوش یک توپ رخ می‌دهد. درباره فوتبال زیاده نوشته شده است، برخی معتقدند که فوتبال بهشت پولشویی، سرمایه‌داری قماری و زد و بندهای غیرقانونی در اقتصاد است. از سوی دیگر برخی نیز اعتقاد دارند که این ورزش با توجه به کارکردهایی که دارد، به انسجام اجتماعی،‌ توسعه نشاط اجتماعی و البته فرآیند ملت‌سازی و تعریف و تبیین هویت‌های جمعی و ملی کمک قابل توجهی می‌کند. جدال میان موافقان و مخالفان، از پیش وجود داشته و به‌نظر می‌رسد تا سال‌های سال هم ادامه داشته باشد، اما سوای این موضوع، به هر حال امروز فوتبال در کانون توجه مردم است. وقتی می‌گوییم مردم منظورمان تقریبا نیمی از انسان‌های زنده روی کره زمین است که این روزها خبرهای فوتبالی را دنبال می‌کنند. در جام جهانی سال ۲۰۱۴ که در برزیل برگزار شد، سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر مسابقات را تماشا کرده‌اند. به پرسش اول برگردیم. چه چیزی در فوتبال وجود دارد که نیمی از انسان‌های زنده در جهان را به خود مشغول کرده است؟ کلیدواژه اصلی چه مفهومی است؟ ما معتقدیم که فوتبال بخشی از «هویت» ما شده است و کارکردهایش عمدتا از این لحاظ قابل بررسی و مطالعه است. در یادداشت‌هایی که در ادامه می‌خوانید تلاش شده است تا توضیح کامل و دقیق از تاثیر و تاثری که متقابلا میان فوتبال و هویت ما وجود دارد، ارائه شود.