14 (1)

حنانه و متینا برای دیدن بازی برای یک شب از مشهد به تهران آمده اند.آن ها می گویند می خواستیم زمین چمن ورزشگاه ملی کشورمان را برای یک بار هم که شده از نزدیک ببینیم.

14 (9)

عسل 28 ساله می گوید من پرسپولیسی هستم و همیشه خیلی دوست داشتم که بتوانم بازی تیمم را در ورزشگاه از نزدیک ببینم، امیدوارم آن روز به زودی برسد.

14 (8)

حضور عده کثیری از خانواده ها در ورزشگاه آزادی در بازی ایران و پرتغال اکثر آن ها معتقد بودند که این جا مکانی عالی برای تخلیه انرژیشان است.

14 (7)

سمیرا 22 ساله همراه با برادرش به ورزشگاه آمده است، او می گوید با اینکه بازی را باختیم ولی خیلی خوشحالم که بالاخره در آزادی صدای زن ها پیچید.

14 (6)

رضا و فرزاد و امیر حسین و سجاد همراه با همسرانشان به ورزشگاه آمده اند و می گویند: این بهترین تجربه ما از حضور در ورزشگاه بود، رضا می گوید: مردها درحضور خانواده‌ها بیشترحفظ ادب می  کنند.

14 (5)

پریسا 30 ساله می گوید " من از فوتبال خیلی سر در نمی آورم. فقط برای دیدن ورزشگاه آمدم، خوش به حال مردها که همیشه می توانند به ورزشگاه بیایند.

14 (3)

خانمی همراه با سه فرزندش به ورزشگاه آمده است، او می گوید از مسوولان خیلی تشکر می کنم که دل یک ملت را شاد کردند.

14 (2)

اقای اسکندری 42 ساله می گوید، من فکر می کنم این حداقل حقی باشد که هر خانواده میتواند داشته باشد که در کنار هم در محیطی سالم بتوانند شاد باشند او درباره فضای ورشگاه می گوید: این آزمایش خوبی بود برای نشان دادن اینکه مردم ایران بسیار با فرهنگ و نزاکت هستند.

14 (4)

موسی 47 ساله می گوید امروز با همسرم به ورزشگاه آمدم و جو بسیار سالم و به دور از حاشیه بود، من دوست دارم که مسوولان بستر را فراهم کنند که همه خانواده هایی که مذهبی هستند بتوانند بیایند.