در این آثار حیوانات وحشی و اهلی در کنار هم قرار دارند و انگار میان آنها صلح برقرار است. این تم در نمایشگاه قبلی من هم وجود داشت. ترکیب‌های گوناگونی از حضور انسان، گرگ و... در کنار هم در جهت ساخت فضایی است که مفهوم‌های مختلف دارد. درباره گرگ داستان‌ها و خصوصیات مختلفی گفته می‌شود که سعی کردم به آنها ارجاعاتی داشته باشم. در پلان اول این تابلوها یک فضای هارمونیک خوشرنگ دیده می‌شود، اما لایه‌های مختلف معنایی در آنها وجود دارد. اینکه آدم‌ها و حیوانات با هم برابر باشند یک وضعیت آرمانی است. به‌نظر من حیوانات هم مثل آدم تصورات، احتیاجات و تخیلات خود را دارند. به‌ویژه گرگ که ویژگی‌های مشترک زیادی با انسان دارد و حتی به‌صورت گروهی زندگی می‌کند. حیوانات هم در جهان خودشان دوستی، دشمنی، ارتباط و... دارند و فقط مختصات آنها با ما متفاوت است.