در واقع، افرادی که از یافتن جایگاه شغلی دلخواهشان ناامید شده‌اند و در لیست متقاضیان ثبت نشده باشند، در محاسبه نرخ بیکاری لحاظ نخواهند شد. بازار کار آمریکا در دوره پس از «رکود بزرگ» نیز شاهد چنین اتفاقی بود. وقوع این بحران به بیکاری بخش قابل توجهی از جمعیت آمریکا منجر شده بود و زمان زیادی برای بازگشت آنها به لیست متقاضیان شغل سپری شد. اکنون نیز نرخ بیکاری ۹/ ۳ درصدی به احتمال زیاد تمام جوانب بازار کار را در بر ندارد. در حقیقت، عامل اصلی بروز پارادوکس «اشتغال کامل بدون رشد نرخ دستمزدها» را می‌توان به پشت پرده یابندگان شغل نسبت داد. بررسی دقیق‌تر وضعیت فعلی بازار کار آمریکا، نیاز به رصد یک معیار بهتر دارد؛ درصد نسبت تعداد شاغلان به جمعیت نیروی کار (اصلی) فعال (Prime age workers) برای سنجش وضعیت بازار کار از سوی سیاست‌گذاران پولی و اقتصاددانان بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. نیروی کار (اصلی) فعال آمریکا به رده سنی ۲۵ تا ۵۴ سال اختصاص دارد. این نسبت در حال حاضر حدود ۲/ ۷۹ درصد برآورد شده است؛ در حالی که سال ۲۰۰۷ میلادی نسبت ۸۰ درصدی گزارش شده بود. افت این نسبت به این معنا است که نزدیک به یک میلیون نفر از جمعیت آمریکا آمادگی حضور در بازار کار را در صورت تحقق وضعیت اقتصادی پیش از بحران مالی دارند. به این ترتیب، وضعیت اشتغال در ایالات متحده آنچنان که از سوی برخی مقامات کاخ سفید درخشان توصیف می‌شود، مطلوبیت واقعی ندارد. این مساله برای فدرال رزرو و اعضای کمیته بازار آزاد، دعوت به اجتناب از شتابزدگی در روند افزایش نرخ بهره تلقی می‌شود.

15 (8)