من چند دوره مختلف در زندگی خود داشتم که در محل‌های متفاوتی زندگی می‌کردم و این موضوع باعث شد فکر کنم که چقدر نحوه زندگی و رفتارهای انسان تحت تاثیر محل زندگی او تغییر می‌کند. ایده اولیه این مجموعه زمانی شکل گرفت که پس از پایان تحصیلاتم از ارمنستان به تهران بازگشتم. همه ما تهران را به دلیل ریشه داشتن در آن و خاطرات خود دوست داریم، اما در عین حال به دلیل مشکلات و کمبودهایی که دارد از آن بدمان می‌آید. زندگی ما با این شهر گره خورده است اما نتوانسته‌ایم با دردسرهای آن کنار بیاییم. فکر کردم تهران را جلوی خود بگذارم و به آن نگاه کنم. در این چیدمان ساختمان‌های قدیمی و جدید تهران به چشم می‌آید و فیگورهای سمبولیک افرادی که در این شهر زندگی می‌کنند در کنار آنها دیده می‌شوند. برای ساخت آنها از ورقه‌های آلومینیوم کامپوزیت استفاده کردم. این ورقه‌ها را برش دادم و روی آنها با دست نقاشی کردم. این طرح‌ها هم شبیه اسکیس‌های معماری هستند. این آثار متعلق به دوره‌های مختلف کاری من است و هر کدام مربوط به یک شهر یا مربوط به محل‌های مختلف در تهران است. نام این نمایشگاه برگرفته از این موضوع است و عددی که دیده می‌شود کد محل زندگی خود من است.