سازمان آب- آریاشهر

اینجا برای من پر از خاطرات بامزه و خنده داره. چند سال پیش یه مدت کوتاهی خونه‌مون تو سازمان آب بود و همه‌ش کارمون خوردن این ساندویچ‌های فلافل بود. اون موقع دو هزار تومن بود و انقدر بزرگ بود که یکی برای دو نفر می‌گرفتیم و واقعا لذت می‌بردیم. چندروز پیش یه کاری نزدیکای تیراژه داشتیم و گفتیم تا اینجا اومدیم یه سر بزنیم به دولوپی، همراهم گفت: نریم کیفیتش خراب شده اما من اصرار کردم. رفتیم و کمی تو صف موندیم، ظاهر همون بود اما خب حجم ساندویچ و سایز و محتویاتش خیلی ضعیف شده بود، انقدر فلافل‌ها کوچیک شده بود که نمی‌فهمیدم کی میاد زیر زبونم و نون هم خشک بود. حیف باشه من اینو با یک نوشیدنی خریدم ۶ تومن. کاش ۸ تومن بود، اما با کیفیت سابق.