14 (1)کارگران کارخانه در حال جداسازی شیشه‌ عطرهای شکسته و معیوب

 

14 (2)خط بسته‌بندی عطر بعد از تعطیلی

 

14 (3)علی‌اکبر رفوگران رئیس بیک در حال بازرسی از خط تولیدخودکار بیک در دهه ۴۰

 

14 (4)علی اکبر رفوگران رئیس موفق کارخانه عطر بیک بعد از بیش از ۵دهه فعالیت مداوم

 

14 (5)

خانمی در حال چیدن شیشه‌های عطر پیش از پر شدن

 

14 (6)اولین خط تولید عطر بیک که وارد ایران شد

 

14 (7)بسته‌بندی نهایی خودکار بیک

 

14 (8)انتقال تیغ‌های بیک روی نوار نقاله برای بسته‌بندی نهایی