گوگل از برخی جزئیات برای تعیین اینکه یک ویدئو باید بی‌صدا شود یا نه استفاده می‌کند (صفحه گوگل وارد جزئیات آن شده، هرچند که در این جزئیات به یک الگوریتم پیچیده معمول گوگل اشاره شده است). به بیانی ساده، چنانچه پیشتر ویدئویی را با صدا بر روی سایتی اجرا کرده بودید، گوگل تصور می‌کند می‌خواهید صدا را برای دیگر ویدئوهای آن نیز داشته باشید.  مرورگر کروم در تنظیمات جدید خود، امکان تعیین «اجازه دادن» یا «بلاک کردن» (یا بی‌صدا کردن) فلش یا صوت، یا پیش‌فرض قرار دادن تنظیمات جامعی که پیش از این اعمال کرده‌اید را برای هر سایت -به‌صورت مشخص- فراهم آورده است.در نسخه جدید، کروم از آنچه گوگل تبلیغات «تجربه سوء‌استفاده‌ای» می‌نامد و شما را ناخواسته به صفحه دیگری می‌برد نیز جلوگیری می‌کند. همچنین iframeهایی که کاربران را به صفحه دیگری انتقال می‌دهند، ازسوی کروم ۶۴ بلاک خواهند شد و این مرورگر، درباره تلاش‌های آن صفحه برای انتقال شما تذکر خواهد داد. در ویرایش بعدی این نرم‌افزار، یعنی کروم ۶۵، لینک‌هایی که مقصد موردنظر را در یک برگه جدید باز می‌کنند (و سپس صفحه فعلی را به مکانی جدید و ناخواسته انتقال می‌دهند) نیز بلاک شده و به کاربر، اطلاع می‌دهد.  اهمیت این اقدامات در آن است که گوگل وعده داده کاری کند که تبلیغات، همراستا با خواست کاربر باشند، هرچند که باید دید چگونه می‌خواهد این اقدامات را با تبلیغات AdSense که درآمد سرشاری برای این شرکت دارد تطابق دهد.