متقاضیان خرید مسکن در ماه‌های اخیر که بازار معاملات رونق گرفته، در اولین مرحله مراجعه به عوامل فروش معمولا با این پرسش روبه‌رو شده‌اند: «بودجه شما برای خرید چقدر است؟»

این پرسش فرعی، معمولا پیش از پرداختن به سوالات اصلی، مطرح می‌شود. از آنجا که روال سنتی در بازار مسکن باعث تکیه بر این پرسش انحرافی شده، در دوره جدید معاملات، آگاهی متقاضیان به آنچه باید از عوامل عرضه مطالبه کنند، می‌تواند کیفیت جست‌وجو و خرید نهایی آپارتمان را برای آنها تقویت کند.

متقاضیان هنگام مراجعه به بازار مسکن، در مواجهه با پرسش کلیشه‌ای سمت مقابل و حتی قبل از طرح پرسش،‌ باید توجه عوامل فروش و واسطه‌های ملکی را به خواسته اصلی‌شان جلب کنند.  اعلام دقیق «سن بنا» و «متراژ» مدنظر به شکل توام، شکل صحیح درخواست خرید است که باید در گام اول، توسط متقاضیان صورت گیرد. این صورت مساله کلیدی با توضیح دقیق درباره «محله موردنظر و یک یا چند خیابان مورد علاقه» برای سکونت در منطقه‌ای که جست‌وجوی ملکی در حال انجام است، یک تصویر کامل اما اولیه از مطالبه متقاضی به عوامل فروش ارائه می‌کند. تصویر اولیه،‌ به لحاظ «قیمت مدنظر» یا همان «قدرت ریالی خرید»، نقص ظاهری دارد؛ اما فرد متقاضی خرید مسکن، پیش از شروع مراجعه‌های فیزیکی به بازار معاملات، باید اطلاعات مناسبی از سطح «قیمت‌های پیشنهادی» فروشنده‌ها در محله مورد نظر و همچنین «قیمت قطعی» آپارتمان‌های به‌تازگی فروش رفته، از طریق تحقیقات محلی و رصد اطلاعات اینترنتی در سامانه‌های منعکس‌کننده این دو نوع قیمت، کسب کند. به این ترتیب، فرد متقاضی پیش از آنکه بودجه خرید را اعلام کند، از یکسو موفق شده سفارش خرید را به شکل موثر به عوامل فروش ارائه کند و از سوی دیگر کیفیت خرید را در سطح قابل‌قبول برای خود تضمین کند. معمولا این شکل جست‌وجو در بازار معاملات مسکن، باعث ارائه چند فایل آماده فروش به فرد متقاضی می‌شود که در این صورت اعلام «قیمت پیشنهادی» فایل‌ها به مشتری و بازخوردی که عامل فروش، از مشتری هنگام اطلاع از قیمت،‌ دریافت می‌کند، عملا «حدود قیمت مدنظر خریدار» را برای واسطه، روشن و تصویر اولیه را کامل می‌کند. اما در مسیر نادرست، تمرکز بر «بودجه خرید» از سوی عوامل فروش، باعث از اولویت خارج شدن متراژ و سن‌بنا در جست‌وجوها می‌شود و احتمال انتخاب نهایی در کمترین زمان را پایین می‌آورد. هر چقدر بودجه خرید فرد متقاضی، در مراجعه‌ها، محور پرسش و پاسخ‌ها نباشد، شانس «جست‌وجوی موفق» افزایش می‌یابد. بودجه خرید در عین حال، برای صرفا شخص متقاضی، باید «مبنا» باشد.