فرهنگیان بازنشسته یک‌میلیارد و۷۰۰میلیون تومان معوقه دارند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش، جزئیات کسری بودجه ۸۷ آموزش و پرورش را اعلام کرد و گفت: هنوز کسری بودجه سال ۸۶ آموزش و پرورش، بالغ بر شش‌میلیارد و ۷۰۰‌میلیون تومان، پرداخت نشده و در این سال نیز، تنها هشت‌میلیارد و ۳۰۰‌میلیون تومان بودجه دولتی به آموزش و پرورش اختصاص یافته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام‌حسن حیدری در بیست و پنجمین اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور با اشاره به کسری شدید بودجه‌ای آموزش و پرورش، اظهار کرد: سهم آموزش و پرورش نسبت به بودجه کشور هر سال رو به کاهش و کسری آموزش و پرورش رو به افزایش است.