رییس واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: فقط هفت دانشگاه علوم پزشکی در مراکز استان واحد فعال فراهم‌آوری پیوند از فرد مرگ مغزی دارند و در اکثر بیمارستان‌ها، حتی امکان تشخیص مرگ مغزی وجود ندارد. کتایون نجفی زاده در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، افزود:‌ اهدای عضو از مرگ مغزی به طور جدی از سال ۷۹ در کشور ما شروع شد، آمار دقیقی از میزان افرادی که در کشور دچار مرگ مغزی می‌شوند وجود ندارد، اما برآورد می‌شود سالانه سه هزار تا چهار هزار و ۵۰۰ نفر در کشور دچار مرگ مغزی می‌شوند که از این تعداد سال گذشته حدود ۱۴۰مورد پیوند عضو در کشور انجام شد.