معاون نظارت و برنامه‌‌ریزی سازمان نظام پزشکی، از پذیرش تعرفه‌های پزشکی مصوب هیات دولت خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا جمشیدی با اشاره به اینکه تعرفه‌های بخش خصوصی از سوی هیات دولت به سازمان نظام پزشکی ابلاغ شده است، افزود: سازمان هنوز در قبال اعلام تعرفه‌ها موضع رسمی نگرفته است. وی در پاسخ به این سوال که نداشتن موضع رسمی به معنای پذیرش تعرفه‌های مصوب هیات دولت است، اظهار داشت: نداشتن موضع رسمی سازمان به معنای قبول نکردن تعرفه‌ها است. اعلام تعرفه‌های نظام پزشکی از سوی هیات دولت دارای بار حقوقی بوده و باید معلوم شود که آیا دولت می‌تواند چنین تصمیمی بگیرد یا خیر.