بر اساس این گزارش، در سال گذشته تعداد ۱۶۳ مورد درخواست صدور و تمدید پروانه اقامت و تمدید ویزا از سوی پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۵ مورد روادید بلندمدت و کوتاه مدت از سوی اداره کل امور کنسولی وزارت امور خارجه و ۵۹ مورد صدور و تمدید پروانه کار، روادید یا حق کار و چارت کارکنان از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد. گفتنی است، به‌منظور تسهیل امور مربوط به صدور و تمدید پروانه اقامت و همچنین تمدید روادید و گواهینامه مراجعان مشمول ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، بر اساس هماهنگی‌های انجام شده، متقاضیان می‌توانند در روزهای دوشنبه هر هفته بدون مراجعه به دفتر پلیس مهاجرت، مستقیما از خدمات نماینده نیروی انتظامی (پلیس مهاجرت) مستقر در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران استفاده کنند.