گروه تاریخ و اقتصاد: کشتی گریت ریپبلیک که در سال ۱۸۵۳ ساخته شد ۲۸ کیلومتر مسافت در هر ساعت می‌پیمود بادبان این کشتی ۵۸۰۰ متر مربع بود! کشتی لایتینگ نیز (۱۸۵۵) می‌توانست سرعت خود را تا ۳۳ کیلومتر در هر ساعت برساند. از سال ۱۸۸۵ نوعی کشتی‌ بخار در انگلستان ساخته شد که ۳۴ کیلومتر سرعت داشت.