تابلوی تصویر دکتر گاشه اثر ونسان ون‌گوگ، در چنین روزی در سال۱۳۶۹ (۱۹۹۱) در نیویورک به قیمت ۵/ ۸۲ میلیون دلار فروخته شد و حد نصاب قیمت یک تابلو را شکست. وَنسان وَن گوگ، نقاش نامدار هلندی بود. کار ونسان به‌خاطر زیبایی خشن، صداقت احساسی و رنگ جسورانه معروف است. آثار وی تاثیر گسترده‌ای بر هنر قرن بیستم باقی گذاشت.

هرچند او در زمان حیاتش در گمنامی به سر می‌برد و در تمام طول عمر خود تنها یک تابلو یعنی تاکستان سرخ را فروخت، اما اکنون به‌عنوان یکی از تاثیرگذارترین نقاشان امپرسیونیست شناخته می‌شود.

در آخرین سال زندگی ون‌گوگ، یعنی ۱۸۹۰تئو، برادرش به دنبال خانه‌ای برای او که از بیمارستان روانی در سنت رمی مرخص شده بود می‌گشت. با توصیه کامی پیسارو - بیمار سابق دکتر گاشه که به تئو درباره علاقه گاشه برای کار با هنرمند گفته بود-تئو برادرش را به خانه دکتر در اواز فرستاد. اولین برداشت ون‌گوگ از گاشه خوب نبود. در نامه‌ای به برادرش خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم ابدا نباید روی دکتر گاشه حساب کنیم. فکر می‌کنم او از من بیمارتر است، زمانی که مرد نابینایی، نابینای دیگری را هدایت کند، هر دو آنها در گودال نخواهند افتاد؟ اگر چه در نامه‌ای که تاریخ دو روز بعد را دارد به خواهرش ویلهلمینا، اطمینان داد: «دکتر گاشه یک دوست واقعی است، آنقدر از نظر بدنی و فکری به هم شبیه هستیم که او را مثل برادرم می‌دانم.»

در بیمارستان روانی ون گوگ به نقاشی از چهره دکترش فکر کرد و نقاشی دکتر گاشه حاصل همین دوره بوده است.