هشتم فوریه سال 1862 و در جریان جنگ‌های داخلی آمریکا، نخستین ناو توپدار- زره دار جهان متعلق به کنفدراسیون آمریکا (ایالات جنوبی) اولین ماموریت جنگی خود را آغاز کرد و در دهانه خلیج‌«چساپیک»، در محلی که اینک بزرگ‌ترین پایگاه دریایی آمریکا قرار گرفته است- نورفک ویرجینیا- کشتی‌های جنگی فدراسیون آمریکا (ایالات شمالی) را گلوله باران کرد و به آتش کشید، بدون اینکه آسیب ببیند.
ملوانان فدراسیون در این روز برای نخستین بار با ناوی رو‌به‌رو شده بودند که شبیه لاک پشت بود و گلوله توپ بر آن کارگر نمی افتاد. این کشتی که «مریماک» نام داشت و بعدا به «ویرجینیا» تغییر نام داد مدت‌ها یکه تاز میدان بود تا اینکه شمالی‌ها با کمک یک مهندس سوئدی زره‌داری مشابه آن را به نام «مانیتور» ساختند و این دو «زره‌‌دار» آن قدر یکدیگر را کوبیدند که هر دو آسیب دیدند و از میان رفتند. مریماک که در سال ۱۸۶۱ (۱۵۰ سال پیش) ساخته شده بود، ظاهری شبیه زیردریایی‌های امروزی داشت که در سطح آب عمل می‌کرد. شرح عملیات مریماک و نبرد آن با مانیتور، فصلی از تاریخ نظامی جهان را تشکیل می‌دهد.
ساخت مانیتور این اصل را به دست داده است که «جنگ یا حالت آمادگی دفاعی یک ملت» باعث تکمیل جنگ‌افزارها و پیدایش سلاح‌های تازه و تاکتیک‌های نوین می‌شود. در پی موفق بودن مریماک و مانیتور سایر کشورها دست به ساختن ناو زره‌دار زدند.