مهندس مجتبی کاروان مدیر عامل

نباید فراموش کرد که در جهان رقابتی امروز، سازمان هایی موفق و پابرجا می مانند که قدرت پذیرش رقابت‌ها، تحلیل واقعیت ها و اتخاذ رویکردهای مناسب را داشته باشند و با انجام برنامه ریزی های اصولی و منطقی و بااراده و همتی نستوه در مسیری متعالی و پیوسته گام بردارند.

افزایش مولفه های تاثیرگذار بر فضای کسب و کار و دگرگونی های حاصل از عصر ارتباطات و جهانی شدن، این حقیقت غیرقابل انکار را گوشزد می کند که نباید به انتظار فرا رسیدن آینده بنشینیم. آینده از همین امروز آغاز می شود و باید آن را طراحی کرد و ساخت.

به عبارت دیگر، امروزه سرعت شگرف تغییرات و دامنه وسیع رقابت ها، باعث گردیده که بنگاه های اقتصادی-خصوصاً واحدهای صنعتی- کمتر از گذشته قدرت پیش بینی واقعی آینده را داشته باشند.به همین خاطر، اکنون رویکرد " ساخت آینده " جایگزین روش " پیش بینی " آینده شده است.

ساخت آینده یعنی داشتن برنامه ای جامع و آینده نگر، همت و تلاش بی وقفه در مسیر تحقق این برنامه و ثبات در مقاصد. و این همه ، اراده تک تک شهروندان ایران زمین را فارغ از هر گرایشی می طلبد.

و صد البته در مسیر ساخت آینده صنعتی کشور،دو مقوله کیفیت و مدیریت، در تمامی واحدهای صنعتی و معدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.

شرکت " قند نقش جهان" به عنوان یک واحد صنعتی نمونه در عرصه صنایع غذایی که ده ها تقدیرنامه و گواهی نامه بین المللی ، ملی و استانی را در کارنامه افتخارات خود دارد، تلاش خواهد کرد در سال تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی، با تلاشی افزون تر، به حرکت درمسیر دستیابی به آینده بهتر گام بردارد.

در چنین شرایطی است که صنعتگر ایرانی ، بایستی با آراستگی به الزامات توسعه صنعتی نظیر: برنامه ریزی های هدفمند، شناخت شرایط محیطی، استفاده از دانش فنی روز ، بهره وری بالا ، مدیریت استراتژیک ، مدیریت کیفیت، ارتقاء کیفیت محصولات ، شناخت خواسته های ذی نفعان، خصوصاً مشتریان ، رصد بازار و رقبا در سطوح جهانی و داخلی، نوآوری و خلاقیت ، صیانت از محیط زیست، صرفه‌جویی در تولید خصوصاً در زمینه انرژی و ... قابلیت های خود برای پایداری و توسعه را فراهم نماید.

لذا در چرخه تولید صنعتی، بنگاه های صنعتی با مدیریت های علمی و صحیح ، بایستی در مسیر توسعه قرار گیرند و توسعه یافتگی آنها باید مورد توجه دولت محترم باشد تا این توجهات راه تعالی این بنگاه های موفق و توسعه یافته را هموار نماید. در این راستا وضع شاخص ها و مدل های ارزیابی بنگاه های صنعتی الویت بندی اعطای حمایت های دولتی، راهکاری منطقی به شمار می آید.