امروزه رشد و توسعه اقتصاد کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از مهمترین موضوع‌های مورد بررسی در سطح بین المللی است. این رشد و توسعه برای کشورهایی که دارای منایع طبیعی و زیر زمینی نیستند فقط با انجام سرمایه گذاری های خارجی و استفاده بهتر از منابع موجود که همانا بهره وری است محقق می شود. ولی کشورهایی نظیر ما که منابع بی نظیر طبیعی و زیر زمینی را در اختیار دارند به چه می اندیشند؟! راحت ترین راه برداشت و مصرف این منابع است؛ مشابه صد سال اخیر که ما را دچار این وضعیت نابسامان کرده است. استفاده بهتر از منابع نامحدود سخن گزافی است که تاکنون بارها تکرار شده است. برای افزایش ثروت ملی و تولید ناخالص ملی کشور عزیزمان ما نه سرمایه گذاری جدید داریم و نه تزریق ثروت نسل های بعدی به اقتصاد بی ضابطه کشورمان، ما فقط به کمبود منابع و یا بهتر بگوییم محدودیت منابع احتیاج داریم. همانگونه که در دوران دفاع مقدس هشت ساله نشان دادیم نبوغ و غیرت ایرانی خود را نشان خواهد داد و از تک تک منابع خویش نهایت استفاده را خواهیم برد. این در حالی است که با تزریق پول های نفتی به اقتصاد سنتی خویش آواز مرگ این اقتصاد را خواهیم شنید که زیاد هم گوش نواز نخواهد آمد و این آواز به معنی غنی تر شدن اغنیا و فقیر تر شدن فقرا خواهد بود. امیدواریم توجه به استفاده بهتر از میلیاردها دلار سرمایه گذاری انجام شده طی صد سال اخیر که با پول نفت انجام شده است ما را بهره ورتر و مسلمان تر کند که همانا اسراف روش مسلمانان نیست.

فرشید شکرخدایی

دبیر جشنواره ملی بهره وری