پرفروش‌ترین کتاب‌ها در نمایشگاه کتاب دنیای‌اقتصاد از 28 بهمن تا 3 اسفند به ترتیب فروش به شرح زیر است
با این توضیح که این نمونه‌گیری، خاص نمایشگاه کتاب دنیای‌اقتصاد است و بازتاب‌دهنده همه واقعیت درباره بازار کتاب ایران نیست