جدول مربوط به ۷ تیرماه است.

یکی از اطلاعاتی که در بورس برای سهامداران (به ویژه سهامداران حقیقی) حائز اهمیت است، نحوه فعالیت سهامداران حقوقی،‌ با توجه به درصد مالکیت بالاتر شرکت‌های بورسی است. به بیان بهتر، خرید سهام از سوی سهامداران حقوقی می‌تواند نشانه‌ای از احتمال بهبود وضعیت شرکت مزبور و افزایش سودآوری شرکت باشد. شرایطی که زمان فروش سهام توسط سهامداران حقوقی نیز می‌تواند علامت وضعیت نابسامان شرکت باشد. جدول خرید و فروش سهام به تفکیک سهامداران حقیقی و حقوقی که روزانه در روزنامه‌ دنیای اقتصاد منتشر می‌شود،‌ سعی در نشان دادن جهت حرکت سهامداران حقیقی و حقوقی دارد. این جدول که از طریق سامانه بورس منطقه‌ای مشهد در اختیار روزنامه قرار می‌گیرد، معاملات سهام هر شرکت را با تاخیر یک روزه در سه بخش مورد بررسی قرار می‌دهد. بخش نخست که میزان سهام خریداری شده را نشان می‌دهد، سهم سهامداران حقیقی و حقوقی را از خریدهای صورت گرفته در رابطه با شرکت مزبور معرفی می‌کند. در بخش دوم این تفکیک در رابطه با سهام فروخته شده انجام می‌گیرد. به این میزان و درصد سهام فروش رفته از طرف سهامداران حقیقی به خوانندگان نشان داده می‌شود. در بخش آخر میزان تغییر مالکیت سهام شرکت از حقوقی به حقیقی و به عکس در اختیار خوانندگان قرار داده می‌شود. در این بخش علامت منفی نشان از تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی و علامت مثبت به معنای تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی است. در انتها نیز جهت‌گیری کل بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد و علامت مثبت به معنای خرید بیشتر از سوی سهامداران حقیقی و فروش بیشتر توسط سهامداران حقوقی است. علامت منفی نیز عکس توضیح فوق را نشان می‌دهد. این جدول همچنین روند حرکت بازار را در شرایط رونق و رکود نشان می‌دهد. در بازار سرمایه ایران که نقش و سهم دولت بیش از بخش خصوصی است،‌ شفاف‌ترین علامت برای افزایش یا کاهش هر دو بخش (خصوصی و دولتی) همین جدول است. جدای از درصد سهام شناور شرکت‌ها، جدول زیر نشان می‌دهد که در جریان سیال معاملات، سهم مالکیتی کدام بخش در حال تغییر یعنی افزایش و کاهش است. مشخص شدن ماهیت خرید در هر سهم (البته با یک روز تاخیر معاملاتی) به هر یک از معامله‌گران نشان می‌دهد که رقبای آنها در خرید یا فروش هر سهم در روزهای اخیر، از کدام بخش بوده‌اند. این جدول همچنین منبعی برای تحلیل بنیادی بازار است.

pic1

pic2

pic3