مهندس گلشاد نصیری

رئیس هیأت مدیره شرکت پیش ساخته سازان سبلان و همگام با توسعه صنعت ساختمان کشور مهندس گلشاد نصیری کار آفرین ششمین جشنواره کار آفرینان برتر کشور که گروه کارخانجات شرکت پیش ساخته‌سازان سبلان را راه اندازی نموده معتقد است: افزایش توان صنعتی در کشور نیازمند بینش و آگاهی های تخصصی بخش خصوصی و هم برای مسؤلین و مدیران بخش های دولتی است.

وی همچنین می گوید توسعه فعالیتهای دانش بنیان و ارتقاء توانمندیهای صنعتی و عرضه خدمات جدید زمینه حضور و جهت گیری بهتری را برای استفاده از توان علمی تخصصی جوانان و کار آفرینان عزیز کشورمان ایجاد می کند .

نصیری با اشاره به موانع کارآفرینی در ایران عنوان کرد آمارهای کشورمان نشان می دهد که در مقایسه با کشورهایی که فضای کسب و کار مناسب و نرخ تولید ناخالص داخلی بیشتر دارند ، در ایران به تناسب تعداد شرکت هایی که ثبت می گردد ، متاسفانه میزان انحلال و عدم توفیق آنها آمار ناخوشایندی را نشان می دهد. به گفته این کار آفرین صاحب‌ایده ازجمله دلایل این امر مجموعه مقررات و آئین نامه های دست و پاگیر و حتی ناپایداری و عدم ثبات دستورالعمل‌ها، وجود انحصارات دولتی در مقایسه با بخش خصوصی، قوانین کار و کارفرمایی و نحوه وضع عوارض تولید، مالیات و مقررات گمرکی را می‌توان برشمرد .

نصیری در پایان تصریح کرد: بی‌شک بهبود فضای کسب و کار و توسعه کارآفرینی بدون افزایش مهارتهای تخصصی کارآفرینان، شناخت از وضعیت موجود و خلاء های صنعتی و همچنین بدون هماهنگی و حمایت کامل دستگاه های اجرایی و نهادهای سیاست گذار امکان پذیر نخواهد بود.