در هیچ جای دنیا چنین صحنه‌هایی وجود ندارد که یک رییس‌جمهور در شهرهای کوچک و بزرگ مورد استقبال چنین جمعیت عظیمی قرار گیرد و این نمونه بارز انسجام میان ملت و مسوولان است.

(مقام معظم رهبری)