شکل‌گیری رنسانس به عنوان یک نهضت فکری، هنری، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی از قرن پانزدهم تا هفدهم میلادی در اروپا، دستاوردهای گسترده‌ای در رابطه با آزادی، آگاهی، تفکر، رشد، پیشرفت و تحول نظامات داشت.
در این عصر صحنه سیاسی و اجتماعی اروپا نیز دچار تغییرات همه‌جانبه شد. رشد ناسیونالیسم، شکل‌گیری حکومت‌های مقتدر مرکزی به جای اقتدار پاپ‌ها و کلیساها، شکل‌گیری پدیده ملت به مثابه یک کلیت تمام‌اجتماعی و...
در این شرایط دولت به عنوان مهم‌ترین عامل تولید و توزیع ارزش شناخته شد و به واسطه دستگاه‌های ایدئولوژیک خود مانند نظام ارتباطات، آموزش و امثال آنها این ارزش‌ها را طی فرآیند جامعه‌پذیری در وجود آحاد اجتماعی، درونی ساخت.

انقلاب صنعتی در اروپا با بهره‌جویی از زمینه‌های تاریخی آغاز و باعث آثاری همچون، ایجاد نظام کارخانه‌ای و تقسیم کار شد.
دگرگونی‌های حاصل از انقلاب صنعتی در ماهیت، ساخت، بنیاد و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این جوامع اشکال نوینی از روابط اجتماعی، اقتصادی، تربیتی، فکری، رفتاری و سیاسی را با ترکیب و محتوایی جدید و غیرقابل مقایسه به وجود آورد.
فقر و بدبختی طبقه کارگر و اختلاف فاحش طبقاتی بین آنها با سرمایه‌داران باعث شد که هر روز تضاد در جامعه صنعتی تشدید شود.
فضای تضاد طبقاتی، تعارض درگیری، اعتصاب و از بین بردن ماشین‌‌آلات، عدم احساس تعلق خاطر کارگران به محیط تولید و کارخانه، کاهش تولید و افزایش ضایعات و... باعث شد که اندیشمندان و دولتمردان در صدد بهنجار کردن امور بین گروه‌های مختلف اجتماعی برآیند.
در ادامه این تلاش‌ها بود که نخستین اشکال خدمات عمومی پدید آمد. اصلاحات انجام شده در قراردادهای کار، سطح دستمزدها، چگونگی حمایت و صیانت از نیروی کار و... از جمله دستاوردهای این تلاش‌ها بود.
بیمه‌های اجتماعی که در آغاز، بیشتر رابطه‌ای اقتصادی و مالی بین کارگر و کارفرما بود، به لحاظ اثربخشی گسترده‌ای که داشت در کانون توجه دولت‌ها نیز قرار گرفت و دولت‌ها با ورود به تفاهمات دوجانبه «کارگر- کارفرما» آن را به تفاهم سه‌جانبه «کارگر- کارفرما- دولت» تبدیل کردند و از این طریق، با شکل دادن نظامات تامین‌اجتماعی، آن را به مقوله‌ای ملی، توسعه‌ای و بین نسلی تبدیل کردند.
فعالیت بیمه‌های اجتماعی در ایران به سال ۱۳۱۰ برمی‌گردد که با احداث شبکه راه‌آهن در سال ۱۳۰۹ و طرح تشکیل صندوق احتیاط کارگران با هدف حمایت کارگرانی که در راه‌ها کار می‌کردند، پایه‌ریزی شد و در سال ۱۳۱۱ کارگران ساختمانی نیز مورد حمایت قرار گرفتند و بالاخره لایحه بیمه کارگران در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۲۲ در مجلس به تصویب نهایی رسید.
قانون بیمه کارگران از اواخر سال 1324 به مرحله اجرا درآمد.
با گذشت زمان و به منظور توسعه و گسترش شمول دامنه بیمه به گروه‌های بیشتری از کارگران، اصلاحیه‌های متعددی بین سال‌های ۳۱-۱۳۲۴ تهیه و توسط مجلس آن زمان تصویب شد و بالاخره در سال ۱۳۳۱ (در دولت ملی دکتر مصدق) لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران نخستین بار به تصویب رسید.
سازمان بیمه اجتماعی کارگران تا سال 1342 فعالیت داشت و در این سال بنا به پیشنهاد وزارت کار و خدمات اجتماعی هیات وزیران وقت، قانون موجود را تایید و به موجب آن سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به «سازمان بیمه‌های اجتماعی» تغییر نام یافت.
در تیرماه ۱۳۵۴ قانون تامین اجتماعی با الگوگرفتن از قوانین تامین اجتماعی برخی ممالک اروپایی تدوین، تصوب و جایگزین قانون بیمه‌های اجتماعی شد که به موجب آن سازمانی به نام سازمان تامین اجتماعی تشکیل یافت.
میزان حق بیمه طبق قانون 30درصد مزد یا حقوق بیمه شده که به ترتیب «7درصد سهم بیمه شده، 20درصد سهم کارفرما و 3درصد سهم دولت» می‌باشد.
ضمنا طبق قانون ۹درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه برای درمان بیمه‌شدگان که به عهده سازمان خدمات درمانی بود، تخصیص یافت.
در تیرماه 1355 با ادغام وزارت بهداری و وزارت رفاه و به منظور تمرکز وجوه حق بیمه و سایر وجوه درآمدها و انجام دادن تعهدات قانون سازمان تامین‌اجتماعی صندوقی به نام «صندوق تامین اجتماعی» تشکیل گردید.
در تیرماه سال ۱۳۵۸ به موجب اصلاحیه‌هایی که به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید، صندوق تامین اجتماعی مجددا به «سازمان تامین‌اجتماعی» تغییر نام یافت و در آبان ۵۸ اساسنامه صندوق به تصویب رسید و براساس آن صندوق‌های حمایت کارمندان و صندوق‌های حمایت شرکت‌ها و موسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری به صندوق تامین‌اجتماعی منتقل شدند.
خوشبختانه توجه به مساله تامین‌اجتماعی به طور جامع در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.
«برخورداری از تامین‌ اجتماعی، از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت‌های مردم، خدمات و حمایت‌های فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند.»
منابع درآمدی سازمان: منابع درآمدی این سازمان براساس ماده 28قانون تامین‌اجتماعی شامل موارد زیر است:
* درآمدهای حاصل از حق بیمه‌های وصولی
*درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه ذخایر و اموال سازمان
*درآمدهای حاصل از خسارات و جرائم نقدی
*کمک‌ها، هدایا و سایر درآمدها
مصارف سازمان: مصارف این سازمان با توجه به مقررات مندرج در قانون خدمات و حمایت‌های متنوع بیمه‌ای به شرح زیر است:
*حمایت در برابر حوادث و بیماری‌ها و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی مورد نیاز بیمه‌شدگان
*پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شدگان
* پرداخت مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان
*پرداخت کمک هزینه ایام بارداری
*پرداخت کمک هزینه ازدواج
*پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی «پروتز و اورتز» (عینک، سمعک، دندان، اندام مصنوعی و...)
*پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه‌شدگانی که به‌رغم میل خود بیکار شده‌اند.
*پرداخت غرامت نقص عضو
*پرداخت کمک هزینه کفن و دفن بیمه‌شدگان متوفی
معاونت فنی و درآمد
معاونت فنی و درآمد سازمان متشکل از اداره کل امور فنی بیمه‌شدگان، اداره کل امور فنی مستمری‌ها، اداره کل درآمد حق بیمه و اداره کل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی می‌باشد.
در حال حاضر تعداد کل بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی به حدود ۲۸میلیون نفر می‌رسد که بیش از یک سوم جمعیت کشور (۶۶درصد از جمعیت شهری و ۴۴درصد جمعیت کشور) زیرپوشش حمایت‌های بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین‌اجتماعی قرار دارند که خدمات بیمه‌ای را از بیش از ۴۶۵شعبه دریافت می‌کنند.
جمعیت اصلی تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی را کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، بیمه‌شدگان اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد تشکیل می‌دهند.
خدمات این سازمان به دو صورت کمک‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت به بیمه‌شدگان ارائه می‌شود. کمک‌های کوتاه‌مدت شامل: مزایای مقرری بیمه‌بیکاری، غرامت دستمزد ایام بارداری، غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک هزینه ازدواج، غرامت نقص عضو و سایر کمک‌های قانونی است. همچنین کمک‌های بلندمدت نیز شامل: مزایای بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان می‌باشد.
برخی از مهم‌ترین اقدامات این معاونت در سال گذشته به بیمه‌شدگان عبارتند از:
- ایجاد پایگاه اعلام سوابق کشوری
- حذف معاینات قبل از استخدام
- رفع موانع اجرایی قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور
- احتساب ایام مدت سربازی و همچنین حضور داوطلبانه در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل
- بازنگری در طول دوره اعتبار نسخ دارویی و پاراکلینیکی
- پرداخت هزینه‌های پزشکی مخاطبان هنگام مراجعه به مراکز غیرطرف قرارداد سازمان (بخش‌خصوصی)
- گسترش و پوشش بیمه به گروه‌های جدیدی از آحاد جامعه از جمله مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال کمیته امداد، مداحان اهل بیت، رانندگان تاکسی شهر تهران، رزمندگان و بسیجیان فعال
- پذیرش سوابق بیش از 700 نفر از آزادگان
- فراهم سازی امکان صدور، تجدید و تامین اعتبار دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان مراجعه‌کننده به سایر شهرستان‌ها جهت ادامه درمان
- به رسمیت شناختن حقوق افراد تبعی بیمه شده جهت اعتراض به رای کمیسیون پزشکی بدوی و راهیابی به کمیسیون پزشکی تجدیدنظر
- فراهم‌سازی امکان معرفی مجدد بیمه‌شدگان از کارافتاده کلی شناخته شده به کمیسیون پزشکی در صورت بروز عارضه بیماری غیر از عامل از کارافتادگی کلی قبلی
- اصلاح فرآیند تجدید دفاتر درمانی بیمه‌شدگان جانباز
همچنین برخی از اقدامات سازمان در خصوص کمک به مستمری‌بگیران نیز عبارتند از:
ترمیم حقوق مستمری‌بگیران با رویکرد افزایش قدرت خرید و جلب رضایتمندی آنان، افزایش مضاعف مستمری مستمری‌بگیران دارای بیش از 25 سال سابقه، اجرای نظام همسان‌سازی مستمری، افزایش سقف هزینه مسکن مجردان از 12هزار ریال در سال 83 به 28هزار ریال در سال 84 و کمک هزینه مسکن متکفلان از 18هزار ریال در سال 83 به 44هزار ریال در سال 84 (افزایش حدود 5/2 برابر)، افزایش کمک‌های غیرنقدی از 480هزار ریال در سال 83 به 660هزار ریال در سال 84 و یک میلیون ودویست هزار ریال در سال 85، پرداخت عیدی سال 84 به میزان 1750هزار ریال، پرداخت مستمری براساس حروف الفبا به منظور حفظ شان ومنزلت مستمری‌بگیران، اجرای طرح تکریم سالمندان وسایر مستمری‌بگیران در واحدهای درمانی سازمان.
سازمان تامین اجتماعی در خصوص کمک به کارفرمایان نیز اقداماتی را انجام داده است که قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی، ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی، ارائه صورت مزد و حقوق از طریق دیسکت، فراهم سازی امکان ارائه لیست دوره‌ای، رسیدگی خارج از نوبت به اعتراض کارفرمایانی که بدهی خود را به حساب سپرده واریز نموده‌اند، از جمله این اقدامات است.
اجرای طرح ساماندهی سوابق بیمه‌شدگان که سوابق مربوط به سال 1328 لغایت سال جاری از لیست‌ها، بازرسی‌ها و پرونده‌های بیمه‌شدگان استخراج و در رایانه ثبت، کنترل و تایید نهایی شد و نهایتا در حال بهره‌برداری است.
بنابر آمار موجود عملکرد واحدهای اجرایی سازمان در ارائه کارنامه سوابق بیمه‌شدگان لغایت فروردین سال ۸۵ تعداد ۴۹۴۱۲۷۵میلیون بیمه شده حائز شرایط دریافت کارنامه بودند که از این تعداد ۳۴۳۷۷۸۸میلیون کارنامه صادر شده است که نسبت کارنامه صادره به حائزین شرایط ۶/۶۹درصد است.
همچنین طی این مدت از تعداد 3437788میلیون کارنامه صادره تعداد 2765864میلیون کارنامه ابلاغ شده است که نسبت کارنامه صادره به ابلاغی 5/80درصد می‌باشد.
مطابق با آمار ارائه شده جمع روز سابقه ۳۲۵۷۱۱۷۸۷۵۷میلیارد می‌باشد که ۲۵۵۲۵۸۱۷۹۲۴میلیارد روز سابقه یعنی ۷۸درصد شناسایی شده است و ۷۰۴۵۳۶۰۸۳۳میلیارد روز سابقه یعنی ۲۲درصد ناشناس می‌باشند.
این گزارش حاکی است، جمع کل رکورد سابقه 1001089390میلیارد می‌باشد که کل رکورد سابقه شناسایی شده 820378458میلیون یعنی 82درصد شناسایی شده‌اند و 180710932میلیون رکورد سابقه یعنی 18درصد ناشناس باقی مانده‌اند.
در سال ۱۳۸۴ در مجموع تعداد ۱۳میلیون و ۳۰۷هزار و ۸۷۶ مورد دفاتر درمانی سازمان صادر و تعویض شده است که از این تعداد ۲۳۵۵۵۳۰میلیون دفترچه صادر، ۱۰۸۲۲۸۴۵میلیون دفترچه تعویض و تعداد ۱۲۹۵۰۱ دفترچه المثنی صادر شده است.
معاونت درمان سازمان متشکل از اداره کل درمان مستقیم، اداره کل درمان غیرمستقیم و اداره کل پشتیبانی درمان می‌باشد.
یکی از مهم‌ترین تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه‌شدگان حمایت در برابر حوادث و بیماری‌ها و ارائه خدمات بهداشتی- درمانی مورد نیاز آنان است.
در حال حاضر بیمارستان‌های اختصاصی سازمان تامین اجتماعی از معتبرترین بیمارستان‌‌های کشور محسوب می‌شوند، به طوری که پرهزینه‌‌ترین اعمال جراحی بدون دریافت هیچ هزینه‌ای از بیمه‌‌‌شدگان در این بیمارستان‌ها انجام می‌شود.
سازمان تامین اجتماعی در راستای ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان از دو روش درمان مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‌کند.
درمان مستقیم
در بخش درمان مستقیم تا پایان سال ۸۴ سازمان تامین اجتماعی با دارا بودن ۷۸‌ مرکز بستری، تعداد ۸۱۶۱‌ تخت فعال، ۲۴۹‌درمانگاه (۱۰۱‌درمانگاه تخصصی، ۶۳‌پلی‌کلینیک، ۷ کلینیک دندانپزشکی و مابقی درمانگاه عمومی) خدمات بهداشتی و درمانی را به بیمه‌شدگان ارائه کرده است.
برابر با آمار موجود در سال 1384‌ تعداد 43743033 میلیون نفر به طور سرپایی به مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی مراجعه کردند. تعداد بستری‌شدگان در همین مدت نیز 699623‌نفر می‌باشد.
مطابق با این آمار در سال گذشته تعداد ۶۶۷۱۶۷۶‌نفر به آزمایشگاه‌‌های این سازمان مراجعه کردند.
گزارش معاونت درمان سازمان حاکی است، در سال گذشته تعداد 440546‌نفر تحت اعمال جراحی در مراکز درمانی تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند.
گفتنی است، در همین راستا تعداد مراجعان به رادیولوژی ۲۲۷۱۱۸۶‌میلیون نفر می‌باشد.
بنابر آمار موجود در سال 84‌ در زایشگاه‌های مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی 184502‌زایمان صورت گرفته است که تعداد 110547‌نوزاد به طور طبیعی و تعداد 73955 نفر نیز به طور سزارین متولد شدند.
همچنین تعداد کل مراجعان به مراکز درمانی تامین اجتماعی در سال ۸۴ به داروخانه‌ها برای تهیه دارو ۳۵۴۰۵۲۸۴‌ نفر و تعداد ۵۸۹۴۵۳ نفر به فیریوتراپی مراجعه کردند.
شایان ذکر است متوسط اقامت بیمار 14/3درصد ضریب اشتغال تخت 14/75‌‌درصد و در مراکز درمانی سازمان تامین‌اجتماعی در سال 84‌ بوده است.
راه‌اندازی ۴۵‌ تخت بخش آنژیوگرافی و جراحی قلب بیمارستان‌ عالی نسب تبریز، ۲۵ تخت اطفال بیمارستان گرگان، ۲۵ تخت ICU در بیمارستان‌های تربت حیدریه، ۱۷شهریور مشهد، قزوین، نکا و عالی‌نسب تبریز، ۱۵‌تخت CCU در بیمارستان‌های عالی نسب، غرضی اصفهان، حضرت‌رسول (ص) رشت و رازی قزوین، ۱۴ تخت‌NICU در بیمارستان‌های بجنورد، تاکستان، ارس، زاهدان، برازجان و بوشهر، ۴۸‌ تخت ارتوپدی و ارو‌لوژی در بیمارستان‌ ۱۵ خرداد ورامین و راه‌‌اندازی آزمایشگاه رفرانس از دیگر اقدامات این معاونت است.
درمان غیرمستقیم
طبق آمار و ارقام موجود در پایان سال ۱۳۸۴‌ تعداد ۴۵‌هزار و ۳۲۰‌موسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد با سازمان تامین اجتماعی بودند که شامل ۲۸۵۹۸‌پزشک، ۶۶۳۷‌ داروخانه، ۳۱۳۵‌موسسه پاراکلینیکی، ۷۳۰‌بیمارستان و دی‌کلینیک، ۴۸۸۴‌ مرکز بهداشتی درمانی، درمانگاه و پلی‌کلینیک و ۱۳۳۶‌ سایر مراکز شامل فیزیوتراپی، دیالیز و سنگ‌شکن می‌باشند.
بنابر آمار موجود در 12‌ماه سال گذشته تعداد 185819172 نسخه مراکز طرف قرارداد با سازمان مورد رسیدگی قرار گرفته است که 3969‌میلیارد ریال بابت آنها پرداخت شده است. طی این مدت بالغ بر 2/157‌‌میلیارد ریال برای صورتحساب‌های بستری پرداخت شده است.
طی سال ۱۳۸۴‌ تعداد کل مراجعات سرپایی بیمه‌شدگان سازمان به مراکز طرف قرارداد ۱۸۵۸۱۹۱۷۲‌ مورد، مراجعه به پزشکان و دندانپزشکان مستقل ۵۳۱۴۱۱۰۰ مورد، پاراکلینیک مستقل ۱۳۲۶۵۴۵۵ مورد، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های خصوصی ۱۵۹۶۵۸۹۵ مورد و بیمارستا‌ن‌های دولتی ۲۰۷۳۷۳۳‌ مورد بوده است.
طی این مدت جمعا 35/84درصد نسخ سرپایی از بخش خصوصی و 65/15درصد از بخش دولتی و دانشگاهی واصل شده است که درصد رشد تعداد نسخ سرپایی رسیدگی و پرداخت شده در سال 1384 نسبت به سال 1383 معادل 7/1درصد می‌باشد.
گزارش معاونت درمان سازمان تامین‌اجتماعی حاکی است، بیمه‌شدگان این سازمان طی سال گذشته ۱۵۴۸۵۸۴ بار در مراکز طرف قرارداد بستری شدند، تعداد بستری در بیمارستان‌های دانشگاهی و دولتی ۱۱۴۴۱۲۸ نفر، بیمارستان‌های خصوصی ۳۵۳۴۸۷ نفر و بیمارستان‌های غیرطرف قرارداد ۵۰۹۶۹ نفر بود که جمعا ۹/۷۳درصد بیماران در مراکز دانشگاهی و دولتی و ۱/۲۶درصد در مراکز خصوصی بستری شده‌اند.
طرح تقبل پرداخت 30درصد فرانشیز سهم بیمه شده در مورد هزینه خدمات رادیوتراپی بیماران مبتلا به MS و تقبل 15درصد از 30درصد فرانشیز سهم بیمار توسط سازمان از جمله دیگر اقدامات معاونت درمان سازمان در حوزه درمان غیرمستقیم است.
پشتیبانی درمان و گروه اقتصاد درمان
- سازمان تامین‌اجتماعی در طول سال 84، با استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت و تجهیزات پزشکی برمبنای استانداردهای بین‌المللی در واحدهای درمانی این سازمان، موفق به اخذ گواهینامه
ISO ۹۰۰۱ -۲۰۰۰ برای ۱۷ بیمارستان، دی‌کلینیک، مراکز طب کار و دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی شده است.
- مشارکت با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در تدوین استاندارد ملی ISO13485 -2003 به نمایندگی از سازمان.
- نظارت بر اجرای پروژه‌های سیستم مدیریت زیست‌محیطی بر مبنای استاندارد ISO ۱۴۰۰۱ -۲۰۰۴ در واحدهای منتخب و نظارت بر اجرای پروژه‌های سیستم مدیریت ایمنی کارکنان بر مبنای استاندارد OHSAS ۱۸۰۰۱ -۱۹۹۹ در واحدهای منتخب.
- تجهیز ناوگان آمبولانس‌های کشور از محل خرید آمبولانس‌های استاندارد.
- تجهیز و راه‌اندازی چهار بخش CT-Scan در سراسر کشور.
- ارزشیابی اقتصادی بیمارستان‌ها با عنوان اقتصاد بیمارستان.
- بررسی صورتحساب‌های درمان بیماران غیربیمه بستری در بیمارستان سازمان.
- تدوین برنامه استراتژیک بخش درمان سازمان.
- برآورد هزینه‌های صرفه‌جویی شده ناشی از کاهش سزارین‌ها در بیمارستان‌های سازمان طی سال‌های ۸۱-۸۳.
- برآورد بار مالی ناشی از سوءاستفاده از دفترچه‌های درمان سازمان در سال 84 و 83.
معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی
سازمان تامین‌اجتماعی در سال 1384 نسبت به اعطای تسهیلات مالی جهت احداث مسکن بیمه‌شدگان به صورت تعاونی و انفرادی، خرید مسکن، وام‌های قرض‌الحسنه ضروری بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، ازدواج بیمه‌شدگان و فرزندان آنان و مستمری‌بگیران و وام تحصیلی فرزندان بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران مبلغ 37میلیارد و 800میلیون ریال در سراسر کشور پرداخت کرده است.
بنابر گزارش معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین‌اجتماعی از کل مبلغ اعطایی، مبلغ ۳میلیارد و ۳۷۵میلیون ریال وام قرض‌الحسنه تحصیلی، ۴۰میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه ازدواج، ۱۰۰میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه ضروری مستمری‌بگیران، ۵۳میلیاردریال وام قرض‌الحسنه ضروری بیمه‌شدگان، ۱۵۵میلیارد ریال وام خرید مسکن و ۲۷میلیارد و ۴۲۵میلیون ریال وام احداث مسکن به تعداد ۹۴۵۵۸ نفر اعطا شده است.

pic۱


براساس مفاد برنامه و بودجه سال 1385 سازمان مقرر است مبلغ 500میلیارد ریال تسهیلات مالی در امور مذکور به واجدان شرایط اعطا شود.همچنین این سازمان در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خود نیز از محل سرمایه‌گذاری جدید در شرکت‌ها و موسسات تابعه طی سال 84 مبلغ 10403600 میلیون ریال افزایش سرمایه داشته است.
از بابت بدهی دولت به سازمان بابت ۳درصد حق بیمه، طی سال ۱۳۸۴ از محل بودجه کل کشور حدود مبلغ ۷هزار میلیارد ریال به صورت تهاتر، سهام شرکت‌های فراساحل، فولاد مبارکه خوزستان، سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران، آتیه دماوند، لاستیک پارس، لاله کامپیوتر و سرمایه‌گذاری صنایع لاستیک (نخ تایر صبا) واگذار شده است و براساس بند «د» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مبلغ ۱۵۰۰میلیارد ریال از مطالبات سازمان از دولت به صورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تهاتر خواهد شد.طی سال‌جاری مقرر است سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۰هزار میلیارد ریال در بخش‌های مستقیم و غیرمستقیم سرمایه‌گذاری نماید و پیش‌بینی می‌شود درآمد سازمان از بابت سرمایه‌گذاری‌ها طی امسال مبلغ ۹۵۷۳میلیارد ریال باشد.
این سازمان پروژه‌های مسکونی نارنجستان، خیابان پیروزی، میدان فاطمی، جزیره کیش، 286 واحدی بهاران، اصفهان، یادگار امام، خیابان ولی‌عصر (عج) و قائم شهر توسط موسسه املاک و مستغلات سازمان را نیز در دست ساخت دارد.
معاونت امور استان‌ها
- هماهنگی لازم برای اجرای دقیق قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور
- هماهنگی لازم برای اجرای دقیق قانون و مقررات مربوط به ماده ۱۰ نوسازی صنایع کشور
- پیگیری نظارت بر پیشرفت عملیات ساماندهی و شناسایی سوابق بیمه‌شدگان در سطح کشور
- کسب مجوز از هیات مدیره سازمان جهت خرید بیمارستان صحرایی و تلفن‌های ماهواره‌ای به منظور استفاده در وقوع بحران
- تهیه و تدوین گزار‌ش‌های عملکردی، اقتصادی و اجتماعی استان‌ها به منظور ارائه در سفرهای ریاست محترم جمهوری به استان‌ها
- برنامه‌ریزی و پیگیری پایلوت شعب سیال در شهرستان‌ ماسال
- بررسی بیش از 40مورد تقاضای ایجاد شعبه و اخذ موافقت ایجاد 25واحد شعبه سیال و ابلاغ به استان‌ها
-بررسی و اظهارنظر در خصوص ایجاد شعبه و درمانگاه به صورت موردی ( مانند شعب طالقان، گلباف، لالجین، ممقان، جوشقان، کامو و...)
-رتبه‌بندی واحدهای اجرایی با جمع‌آوری اطلاعات و آمارهای موردنیاز و استفاده از 25شاخص جهت ارزیابی آنان با تعیین میانگین مستقل برای هر سطح (تیپ یک الی 5) و تدوین بازنگری شاخص‌های ارزیابی با توجه به بازخوردهای اخذ شده از ستاد مرکزی ادارات کل استان‌ها
- جمع‌بندی و تهیه گزارش نتایج ارزیابی ادارات کل و مدیریت‌های درمان و واحدهای اجرایی در اجرای طرح تکریم ارباب‌ رجوع و جشنواره شهید رجایی
- اجرایی نمودن طرح چرخش شغلی و شناور نمودن ردیف‌های مسوولان واحدهای اجرایی در استان‌های محروم، آئین‌نامه نحوه تکوین فعالیت گروه وصول مطالبات در استان‌ها، اعطای اختیار به مدیران کل در جابه‌جایی نیرو در سطح واحدها و ...
- پیگیری امور مربوط به شعب مکانیزه، جهت نصب و راه‌اندازی سکوی جدید نرم‌افزاری در شعب ۲۷، ۲۱ و ۶تهران و سایر شعب مکانیزه
- انجام مقدمات مربوط به راه‌اندازی اولین کارگزاری رسمی در شهرستان سیاهکل
- صدور مجوز کارگزاری برای افتتاح کارگزاری‌های خسرو شهر، باغ بهادران، شش‌تهران
- پیشنهاد ایجاد موسسه کارگزاری در محدوده شهرستان‌های عنبرآباد، یک رشت، بندر انزلی، ماهدشت و سربیشه به ستاد صدور جواز معاونت امور فرهنگی و اجتماعی
وظیفه اصلی معاونت امور فرهنگی و اجتماعی، فرهنگ‌سازی و بهبود مناسبات اجتماعی سازمان است.
افزایش آگاهی‌های عمومی درباره تامین‌اجتماعی، همسوسازی نگرش‌ها، باورها و افکار عمومی نسبت به کارکرد سازمان، هنجارسازی رفتارها و عملکردها در حوزه اجتماعی و تعامل منطقی و سازنده بین سازمان و حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور، از جمله رویکردهای اصلی معاونت فرهنگی و اجتماعی است. همچنین، سازگاری شرایط فرهنگی سازمان و حرکت به سمت سازمانی مشتری‌گرا، قانونمدار و پاسخگو، جزو اولویت‌های این معاونت محسوب می‌شود.
ارتباط مستقیم و مستمر با تشکل‌های کارفرمایی، کارگری و بازنشستگی، اطلاع‌رسانی به مخاطبان برای اعتمادسازی و تعدیل انتظارات و تامین اطلاعات موردنیاز مراجعان واحدهای سازمان، مطالعات محیطی برای آگاهی از تحولات و شرایط جدید، جزو اولویت‌های اصلی برنامه‌های این معاونت بوده است.
برخی از اقدامات این معاونت در سال 84 عبارتند از:
- تولید و توزیع کتاب آشنایی با تعهدات و خدمات تامین‌اجتماعی (ویژه بیمه‌شدگان)، در تیراژ ۵۰هزار نسخه
- تولید وتوزیع دو جلد کتاب مراقب خودمان باشیم (ویژه بیماران خاص)، مجموعا در تیراژ 17هزار نسخه
- تولید و توزیع کتابچه ویژه بیمه‌اجتماعی طلاب و روحانیون در دو نوبت چاپ با تیراژ ۸۰هزار نسخه
- تولید و توزیع 9جلد بروشور ویژه موسسات درمانی طرف قرارداد و بیمه‌شدگان مجموعا در تیراژ 100هزار نسخه
- تولید و توزیع مجموعه راهنمای مراجعان (۲۰عنوان تراکت با موضوع معرفی ضوابط بیمه‌ای برای مراجعان شعب)
- تولید و توزیع بروشور ویژه تامین‌اجتماعی قالیبافان
- تولید و توزیع بروشور تامین‌اجتماعی در یک نگاه برای مخاطبان خاص و مسوولان دستگاه‌های دولتی
- تولید و توزیع بروشور تامین‌اجتماعی در یک نگاه برای مخاطبان خاص و مسوولان دستگاه‌های دولتی
- درج پیام‌ها و آموزه‌های تامین‌اجتماعی در پیک‌های نوروزی دانش‌آموزان همراه با برگزاری مسابقه
- تولید و پخش 50برنامه 30دقیقه‌ای با مضامین بیمه‌ای و درمانی در رادیو سراسری
- تولید و پخش تعداد ۵۰ برنامه ۳۰دقیقه‌ای با مضامین درمانی، پیشگیری و طب کار در رادیو سلامت
- تولید و پخش تعداد 30برنامه 15دقیقه‌ای با مضامین مختلف بیمه‌ای و درمانی (ضوابط و مقررات خدمت‌رسانی) در شبکه دو سیما
- تولید و پخش تعداد ۲۰برنامه ۸دقیقه‌ای با مضامین مختلف بیمه‌ای و درمانی (ضوابط و مقررات خدمت‌رسانی) در شبکه سه سیما
- تولید و پخش تعداد 4برنامه 20دقیقه‌ای (تاکنون) به طور زنده با حضور مسوولان بیمه‌ای و درمانی سازمان در شبکه پنج‌سیما
- تهیه سرود تامین‌اجتماعی در قالب کلیپ تصویری با هدف ترویج فرهنگ بیمه‌اجتماعی
- بهره‌گیری از تابلوهای حاشیه بزرگراه‌ها، ایستگاه‌های مترو، واگن‌های مترو و سطح شهر برای اطلاع‌رسانی ساخت و نصب تابلو در واحدهای ملکی سازمان به منظور اطلاع‌رسانی
- راهبری تعداد ۱۰۳مرکز مشاوره در واحدهای بیمه‌ای سازمان برای پاسخگویی به مراجعان
- برنامه‌ریزی 2واحد درسی آشنایی با تامین‌اجتماعی برای دوره‌های علمی و کاربردی کارگران دانشجو و تامین مواد آموزشی برای این دوره‌ها در رشته‌های مختلف درسی
- پرداخت کمک هزینه بابت سفرهای سیاحتی و زیارتی مستمری‌بگیران
معاونت حقوقی و امور مجلس
- هماهنگی دیدار مدیر عامل سازمان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تعداد ۸۷ بار
- به منظور تبیین مواضع سازمان در کمیسیون‌های دولت 31بار زمینه حضور مدیران ارشد سازمان در کمیسیون‌های مختلف دولت فراهم شد.
- فراهم نمودن زمینه حضور مدیر عامل محترم سازمان در هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری
- هماهنگی برای حضور مدیر عامل محترم سازمان به منظور تبیین مواضع سازمان در مجلس شورای اسلامی، حضور مدیران ارشد شستا و بانک رفاه و همچنین 51 بار زمینه حضور مدیران ارشد سازمان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس
- برقراری ارتباط و تعامل با مسوولان ادارات کل ثبت اسناد املاک استان‌ها و سازمان ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه وصول مطالبات سازمان
- در سال دوم دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از مجموع 5631مکاتبه نمایندگان با سازمان به 5139مکاتبه یعنی 92درصد با متوسط زمان پاسخگویی 38روز برای نمایندگان پاسخ ارسال شده است.
- از مجموع ۱۳۹مکاتبه انجام شده توسط کمیسیون اصل نود قانون اساسی به ۹۰درصد آن یعنی از ۱۲۵نامه پاسخ مستدل داده شده است.
- از 550طرح و لایحه اعلام وصول شده در صحن علنی مجلس شورای‌اسلامی 52طرح و لایحه یعنی 5/9درصد به سازمان مرتبط بوده که برای حفظ منافع و مصالح سازمان کاملا تحت نظارت بوده است.
- انتشار مجموعه‌های قوانین و مقررات مربوط به بیمه‌های اختیاری، بیمه بیکاری و آرای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط با سازمان
- تعامل با مراجع قضایی و آشنایی مراجع، با قوانین و مقررات ملاک عمل سازمان
- تشکیل کمیته بررسی درخواست صدور آرایه وحدت رویه از هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص آرای متناقض با خواسته‌های مشابه
شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
بدون تردید شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) ضرورتی ناشی از رسالت عظیم و بی‌بدیل سازمان در ایران است.
این شرکت در سال 1365 به منظور سرمایه‌گذاری، مشارکت و تحصیل سود از محل ذخایر سازمان تامین اجتماعی تاسیس شد.
این شرکت با سرمایه اولیه ۲۰میلیارد ریال تاسیس و سرمایه فعلی آن ۲۰هزار میلیارد ریال می‌باشد.
شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی از 7 شرکت شامل: شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین (کاشی و سرامیک)، شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین، شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمیایی و شیمیایی تامین، شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین، شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین، شرکت سرمایه‌گذاری غذایی تامین، شرکت سرمایه‌گذاری هتل‌های پارس تشکیل شده است.
همچنین شرکت صبا تامین به لحاظ ماهیت کار و اندازه آن به عنوان شرکت جدید شستا در حوزه بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری با سرمایه ۲هزار میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت وظیفه بازارگردانی سهام گروه تامین همچنین خرید و فروش سهام در مجموعه را برعهده دارد. تعداد ۳۰ شرکت نیز به دلیل اهمیت اداره آنها و پراکندگی نوع فعالیت، در مجموعه هیچ یک از هلدینگ‌های این شرکت قرار نگرفته و مستقیما زیر نظر شستا اداره می‌شوند.
شرکت‌های بزرگ و با مقیاس بالا در این مجموعه عبارتند از: پتروشیمی جم، خارک، فناوران، شرکت ملی نفتکش ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه‌گذاری پتروشیمی، ایران‌خودرو، سایپا و ...
سود شرکت در سال‌های ۸۴-۱۳۸۳ معادل ۷۴۰۰میلیارد ریال بوده و در حال حاضر ۴۰درصد از تولید و توزیع داروی کشور، ۴۰درصد از سیمان کشور و ۲۵درصد کاشی و سرامیک در شرکت‌های زیرمجموعه شستا تولید می‌شود.
شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران
شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران در آبان ماه ۱۳۴۷ با سرمایه‌ اولیه سازمان تامین اجتماعی به منظور احداث و تامین مسکن کارگران بیمه شده تاسیس گردید.
فعالیت‌های شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران برحسب نیاز سازمان تامین اجتماعی به تدریج گسترش یافت و تا به امروز توانسته با شرکت‌های زیرمجموعه خود به یکی از شرکت‌های باتجربه در زمینه‌های برنامه‌ریزی، طراحی، مدیریت ساخت و تجهیز انواع بیمارستان ومراکز بهداشتی، تولید انبوه مسکن و احداث مجتمع‌های اداری، رفاهی و تجاری تبدیل گردد.
این شرکت از سال ۱۳۵۸ تا پایان سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۸۵ پروژه بیمارستانی و پلی‌کلینیک با زیربنای ۱۳۶۴۱۴۰ مترمربع، ۹۴ درمانگاه با زیربنای ۱۳۴۲۷۰ مترمربع را احداث کرده است.
همچنین طی این مدت 120 پروژه‌ اداری با زیربنای 349800 مترمربع و 87 پروژه اداری درمانی با زیربنای 292520 مترمربع را احداث نموده است.
احداث ۳۰ پروژه انبوه‌سازی با زیربنای ۹۰۶۳۳۰ مترمربع از دیگر اقدامات این شرکت طی مدت یاد شده است.
بانک رفاه با بیش از چهار دهه تجربه در ارائه خدمات بانکی و به عنوان یکی از بانک‌های تجاری فعال کشور در سال‌های اخیر به طور چشمگیری فعالیت‌های ارزی و ریالی خود را توسعه داده است.
این بانک با سرمایه اولیه ۴۰۰میلیون ریال از محل منابع بیمه‌های اجتماعی (وقت) و به منظور همزمان و پرداخت وجوه و به کارگیری ذخایر سازمان در سال ۱۳۳۹ تاسیس شد.
در سال 1358 و همزمان با لایحه ملی شدن بانک‌ها، بانک رفاه به عنوان یک بانک تجاری شناخته شد. در سال 1372 در اجرای مصوبه شورای‌عالی اداری، بانک رفاه با حفظ شخصیت حقوقی و مالی خود تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت.
این بانک با بهره‌مندی از ۹۹۱۰ نفر نیروی انسانی از طریق حدود ۱۲۰۰ شعبه و باجه فعال در سراسر کشور، می‌کوشد از طریق ارائه مطلوب انواع خدمات بانکی، رضایت عموم اقشار جامعه را تامین کند.
انجام کلیه عملیات بانکی ریالی و ارزی از قبیل: افتتاح و ارائه خدمات مربوط به حساب‌های جاری، پس‌انداز، سپرده‌های کوتاه و بلند مدت ریالی و ارزی، اعطای تسهیلات اعم از ارزی و ریالی در بخش‌های صنعت، کشاورزی، خدمات، تجارت، مسکن، صادرات و واردات، صدور انواع ضمانتنامه‌های ارزی و ریالی، انجام انواع تامین‌های مالی و اعتباری داخلی و خارجی و اعطای کارت اعتباری ارزی از جمله فعالیت‌های عام این بانک است.
همچنین ارائه خدمات بانکی به سازمان تامین اجتماعی و جامعه تحت پوشش آن،‌ اعطای تسهیلات و خدمات بانکی به بیش از یکصد موسسه تولیدی وابسته به سازمان، ارائه خدمات بانکی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها، دانشجویان، استادان، علوم پزشکی، پزشکان، انستیتوپاستور، سازمان خدمات درمانی،‌ هلال احمر، انتقال خون، سازمان بهزیستی و داروخانه‌ها، ارائه خدمات بانکی به وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان‌های تابعه، اعطای تسهیلات به صنعت چاپ و نشر کتاب و اهل قلم و هنر و ارائه خدمات بانکی در نمایشگاه‌های کتاب از فعالیت‌های خاص بانک رفاه می‌باشد.
استقرار نظام بانکداری نوین بر پایه امکانات IT کشور، افزایش سطح عملکردی بانک در عرصه بانکداری بین‌المللی، استفاده کامل و بهینه از پشتیبانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی، شرکت در فرآیند ارزیابی جایزه ملی تعالی و بهره‌وری سازمان و توسعه سیستم مدیریت کیفت در شعب تحت پوشش از برنامه‌های آینده بانک رفاه است.
اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل حوزه روابط عمومی
- در سال 1384 در مجموع تعداد 70 مورد هماهنگی جهت انجام کنفرانس‌ها و مصاحبه‌های اختصاصی مدیران سازمان با رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب صورت پذیرفته است.
- تعداد ۳۲ مورد جوابیه مطبوعاتی در پاسخ به مطالب انعکاس یافته در رسانه‌ها ارسال و به چاپ رسید.
- تعداد 5851 برگ اخبار سازمان روی سایت اینترنتی سازمان قرار داده شد و در قالب 245 شماره برای مدیران ارشد سازمان ارسال گردید.
- تعداد ۸۱ مورد اخبار و رویدادهای سازمان، شامل ۳۴ مورد اخبار مربوط به امور بیمه‌ای، ۹ مورد مربوط به حوزه درمان، ۱۳ مورد مربوط به انتصابات و تعداد ۲۵ مورد سایر اخبار توسط روابط عمومی تهیه و برای رسانه‌ها ارسال شد.
- در سال 84، تعداد 8655 مورد خبر مرتبط با فعالیت‌های مختلف سازمان در مطبوعات چاپ شد که از این تعداد 3261 مورد خبر مربوط به امور بیمه‌ای، تعداد 1354 مورد خبر مربوط به امور درمان و 4040 مورد سایر اخبار بوده است.

pic2


- تعداد ۱۳ عنوان پیام اطلاع‌رسانی اعم از درمانی، بیمه‌ای و فراخوان در ۴۷ نوبت طی سال گذشته در روزنامه‌های صبح و عصر به چاپ رسیده است.
- تعداد 2735 پیام تلفنی به پست صوتی مدیرعامل واصل شده است که از این تعداد 663 مورد درخواست اطلاعات در مورد قوانین و مقررات، 309 مورد انتقادات، 832 مورد تقاضای کارکنان سازمان، 49 مورد انتقاد کارفرمایان، 67 مورد تقاضای وام و 491 مورد سایر امور بوده است.
- واحد ارتباطات مردمی در سال ۸۴ با بهره‌گیری از روش‌های پاسخگویی حضوری، تلفنی و مکاتبه‌ای در مجموع پاسخگوی تعداد ۱۹هزار و ۱۰۴ نفر مورد بوده که از این مجموع، تعداد ۱۰هزار و ۷۹ مورد مشکلات بیمه‌ای، ۳۳۳۵ مورد مسائل و مشکلات درمانی، ۱۹۹۶ مورد مسائل و مشکلات کارکنان سازمان، ۸۳۳ مورد درخواست وام، ۶۷۳ مورد شکایت از واحدهای اجرایی بیمه‌ای، ۸۰۷ مورد شکایت از واحدهای درمانی و ۱۳۸۱ مورد نیز به سایر درخواست‌ها اختصاص داشت.
- واحد سمعی و بصری روابط عمومی در سال 84 نسبت به پوشش تصویری کلیه مراسم و برنامه‌های مختلف سازمان اقدام نمود، به نحوی که میزان 237 ساعت ضبط فیلم، تهیه 1460 قطعه عکس و نیز 17 مورد چاپ بنر (جمعا 201 متر مربع) اقدام نمود. همچنین 103 عدد CD حاوی فیلم و عکس‌های برنامه‌ها و مراسم مذکور به واحدهای مربوطه تحویل شد.
حوزه بین‌الملل
- انتشار و توزیع کتاب اصول و مبانی تامین اجتماعی، انتشار و توزیع کتاب قانون تامین اجتماعی به زبان انگلیسی، تهیه، تنظیم و توزیع شماره‌های 19 الی 26 خبرنامه SSU، انتشار 50مقاله و گزارش تخصصی، ترجمه و تنظیم مجموعه گزارش‌های تامین‌اجتماعی در سراسر جهان شامل 12کشور و توزیع آن به کلیه واحدهای سازمان.
- برگزاری دوره آموزشی آکتوئری جهت کارشناسان سازمان با همکاری کارشناسان مرکز آموزش «ILO» در شهر «تورین» و «ISSA».
- امضای تفاهمنامه با پروفسور سمیعی در خصوص افتتاح بخش جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان میلاد با همکاری انستیتوی مغز و اعصاب هانوفر آلمان.
- دیدار مدیرعامل محترم سازمان با آقای پنالوسا دبیرکل سازمان بین‌المللی کارفرمایان.
- انجام هماهنگی‌های لازم در رابطه با سفر پروفسور رحمان‌زاده و امضای قرارداد همکاری وی با بیمارستان میلاد.
- برگزاری «دوه آموزشی آشنایی با اصول و مبانی محاسبات فنی بیمه‌ای و آمار» جهت کارشناسان بخش محاسبات بیمه‌ای و فنی و آمار سازمان تامین‌اجتماعی با همکاری سازمان بین‌المللی کار «ILO» و اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی «ISSA» در ۳۱فروردین ۸۴تهران.
- بازدید نمایندگان سازمان تامین‌اجتماعی از مرکز جراحی مغز و اعصاب در اردیبهشت ماه 84 در شهر هانوفر ‌آلمان.
- شرکت نمایندگان سازمان در اجلاس سازمان بین‌المللی کار (ILO) در خرداد ماه ۸۴ در شهر ژنو سوئیس.
- شرکت نمایندگان سازمان در نودویکمین جلسه هیات‌رییسه «ISSA» در تیرماه 84 در ژنو‌ ‌سوئیس.
- شرکت نمایندگان سازمان در کنفرانس بین‌المللی تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در ۸۴ در
مسکو فدراسیون روسیه.
-شرکت نمایندگان سازمان در بیست‌ودومین کنگره جهانی معماری در تیر ماه ۸۴ استامبول ترکیه.
- شرکت نمایندگان سازمان در نودودومین جلسه هیات‌رییسه و جلسه ویژه شورای ISSA به منظور انتخاب دبیرکل این سازمان و نیز دیدار با پروفسور رحمان‌زاده جهت انعقاد قرارداد، شهریور ماه 84، سوئیس و آلمان.
- شرکت مدیران و مقامات سازمان در گردهمایی مدیران تامین‌اجتماعی در منطقه آسیا و اقیانوسیه در آبان ماه ۸۴ سئول کره جنوبی.
- شرکت نمایندگان سازمان در کنفرانس بین‌المللی «بیمه‌های اجتماعی و مستمری‌ها» که از سوی بنیاد «محنا» در اسفندماه 84 در شهر منامه‌ کشور بحرین.
- فراهم آوردن مقدمات عضویت سازمان تامین‌اجتماعی در ۱۰کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان، یمن، فیلیپین، ویتنام، تایلند، اندونزی،‌ عربستان، بلاروس و گرجستان با هدف همکاری فیمابین.
- ارتباط با سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های خارجی از جمله: یمن، اتریش، تاجیکستان، عربستان سعودی، گرجستان به منظور توسعه همکاری‌های دوجانبه، فعالیت هلدینگ دارویی برای امکان گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های سازمان با تجار و صاحبان صنایع کشورهای مذکور و....
- آموزش پزشکان متخصص سازمان به تعداد ۸نفر در هانوفر آلمان توسط پروفسور سمیعی.