بله، بابت نیروگاه ری، کارون‌ ۴، سکوی نفتی بلال، توسعه میادین نفتی سروش، پتروشیمی فجر و پارس حدود ۱۲۸میلیارد ریال خسارت پرداخت شده است. وضعیت بیمه‌های اشخاص در پرتفوی بیمه ایران به چه صورت است؟

بیمه ایران با تولید ۳۱۴میلیارد ریال حق بیمه در بخش بیمه‌های عمر، ۱۴۶میلیارد ریال حق بیمه در بخش بیمه‌های حوادث و سرنشین و ۶۶۶میلیارد ریال حق بیمه در بخش بیمه‌های مازاد درمان عملکرد قابل قبولی در سال ۱۳۸۴ از خود به‌جای گذاشته است. این در حالی است که با پرداخت خسارت در بخش بیمه‌های عمر به مبلغ ۲۷۵میلیارد ریال، در بخش بیمه‌های حوادث و سرنشین به مبلغ ۵۷میلیارد ریال و در بخش بیمه‌های مازاد درمان به مبلغ ۵۰۸میلیارد ریال، بیشترین سهم را در صنعت بیمه کشور در بخش بیمه‌های اشخاص به خود اختصاص داده است.

بیمه ایران با صدور ۵۵۶۰۶ بیمه‌نامه عمر و پس‌انداز در سال ۱۳۸۴ رکورد فروش خوبی از خود به‌جای گذارده است که امید می‌رود با گسترش شبکه فروش اختصاصی بیمه‌های زندگی این روند با رشد بیشتری در فروش آنها داشته باشد.

عمده‌ترین بیمه‌های صادره در بخش بیمه‌های اشخاص مربوط به بیمه‌های عمر و کارکنان دولت می‌باشد. قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و دارایی، شرکت سهامی بیمه مرکزی ایران، سازمان مالیاتی کشور و بسیاری از کارخانجات بزرگ کشور از بیمه‌گذاران عمده این شرکت در بخش بیمه‌های اشخاص به حساب می‌آیند.

آقای خالقی اول صحبت گفتم بیایید از بیمه شخص ثالث صحبت نکنیم، اما با توجه به آماری که اعلام کردید خوب است در خصوص ثالث هم آمار دقیق را ارائه دهید؟

بله، کل حق بیمه شخص ثالث شرکت در سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۵هزار و ۴۲۸میلیارد و ۱۷میلیون ریال بوده است که ۴۶درصد از کل حق بیمه شرکت می‌باشد و در عین حال شرکت در سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۴هزار و ۴۹۵میلیارد و ۱۶۷میلیون ریال خسارت بدون در نظر گرفتن خسارت معوق و تعرفه‌های بیمه‌گری از محل بیمه‌نامه‌های شخص ثالث خود پرداخت نموده است.

بیمه بدنه چطور؟

کل حق بیمه بدنه شرکت در سال ۱۳۸۴ بالغ بر یک‌هزار و ۷۳۲میلیارد و ۳۰۶میلیون ریال بوده است که ۱۵درصد از سهم کل حق بیمه شرکت را به خود اختصاص داده است و در همین راستا شرکت در سال ۱۳۸۴ مبلغ یک‌هزار و ۱۶۱میلیارد و ۹۸۶میلیون ریال به عنوان خسارت از محل بیمه‌نامه‌های بدنه صادره خود پرداخت نموده است.

لازم به توضیح است که در مجموع سهم حق بیمه ثالث و بدنه شرکت در سال مورد نظر (۱۳۸۴) ۶۱درصد از کل حق بیمه به شرکت را به خود اختصاص داده است.

بیمه ایران پرداخت خسارت تا سقف ۱۰۰هزار تومان بدون کروکی آغاز کرده است، لطفا در این مورد هم توضیح دهید؟

بیمه ایران از ابتدای مردادماه جهت تسهیل در خدمت‌رسانی به آحاد اجتماع و بیمه‌گذاران پرداخت خسارت تا مبلغ یک‌میلیون ریال بدون نیاز به کروکی (گزارش مقامات انتظامی) را اعلام و آغاز نموده است و امید است با انجام این شیوه خدمت‌رسانی، ضمن آنکه از ایجاد هرگونه تاخیر در خدمات مورد نظر هموطنان گرامی ممانعت به عمل خواهد آمد، موجبات تشویق و ترغیب بیش از پیش برای استقبال و مراجعه هموطنان گرامی و مالکان وسایل نقلیه به شرکت برای دریافت انواع بیمه‌نامه‌های اتومبیل را فراهم آورد.

در عین حال با آغاز فروش بیمه‌نامه بدنه با شرایط عمومی جدید (۱/۷/۱۳۸۵) انجام خدمات مطلوب هموطنان گرامی با سهولت و تدابیر ویژه و بهتری انجام خواهد شد که به نظر می‌رسد در جلب رضایت هموطنان گرامی تاثیر بسیار مطلوبی خواهد داشت.

در خاتمه چنانچه برنامه‌ای برای آینده دارید بگویید؟

اجازه دهید اول از دیگر اقدامات انجام شده و جاری شرکت در زمینه خدمات رسانی بگویم. بیمه ایران در تهران واحد خاصی (واحد خسارت مجتمع فاطمی) را به صورت شبانه‌روزی جهت خدمت و رسیدگی به پرونده‌های خسارتی زیاندیدگان خسارت خودرو اختصاص داده است که در مدت انجام این خدمت قابل توجه هموطنان از خدمت شایان توجه آن استفاده نموده و تاثیر بسیار خاصی در عرصه خدمت‌رسانی داشته است.

این مدیریت درصدد ایجاد یک پوشش بیمه‌ای کامل برای اتومبیل است که پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط همچون بیمه مرکزی اقدام خواهد گردید.