در راستای طرح کمک‌های فنی و اعتباری به طرح‌های معدن وزارت صنایع و معادن تفاهمنامه بین صندوق و معاون محترم امور معادن وزارت صنایع و معادن به عنوان مجری طرح امضا شده که بر اساس آن کلیه متقاضیان صدور بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری اکتشاف و بیمه‌نامه اعتباری بهره برداری از معدن از طریق صندوق مورد کارشناسی فنی قرار خواهند گرفت تا درصورت عدم کشف کانه یا عدم انجام تعهدات خود در بیمه‌نامه اعتباری، خسارت در وجه ذینفع پرداخت شود.

در این خصوص از ابتدای اردیبهشت۸۵ تا پایان مردادماه تعداد۳۸۱ تقاضا از طریق مجری محترم طرح به صندوق واصل که مراحل کارشناسی را گذرانده یا می‌گذرانند. از میان تقاضاهای ارسال شده تعداد ۱۴۸ پرونده توسط متقاضیان تکمیل شده و از این میان ۷۰ پرونده مورد کارشناسی قرارگرفته که با صدور بیمه‌نامه برای ۳۹ پرونده موافقت شده است. تعداد ۲۳۳پرونده در حال تکمیل یا منتظر تکمیل مدارک فنی و حقوقی از سوی متقاضی می‌باشد که به محض تکمیل مدارک، مورد بازدید و کارشناسی قرار خواهند گرفت و گزارش برای مجری طرح ارسال می‌شود.


نمودار نشانگر تقاضا‌های رسیده، رد شده و درصد آنهاست


بخش پایانی
حال صندوق عملکرد خود را در بوته نظر و نقد خوانندگان و کارشناسان محترم قرار داده و ضمن پذیرش کاستی‌ها با توجه به بدیع بودن کار صندوق در نوع خود و گستره فعالیت در این بخش خواهان استفاده از نظرات و انتقادات سازنده کارشناسان، مسوولان و خوانندگان محترم می‌باشد تا بتوان سرمایه‌گذاری و جهت‌گیری‌های اقتصادی در بخش معدن را به نحوی شکل داد که با حمایت از بخش خصوصی بسوی توسعه پایدار در این بخش گام‌های موثری برداشته شود .
امید است با همکاری و هماهنگی همه بخش‌های مربوط به پرداخت تسهیلات (وزارت صنایع و معادن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، سازمان صنایع و معادن استان‌ها، بانک‌ها،) مکانیزمی ‌ایجاد شود که تنگناها، چالش‌ها و موانع کار برطرف، و توانمندی و کارآمدی بخش معدن بیش از پیش در استراتژی رشد و توسعه کشور نمایان شود. در این راستا صندوق آمادگی خود را جهت حمایت و هدایت بهینه دست‌اندرکاران بخش معدن اعلام می‌دارد.